Limit pomocy de minimis w rolnictwie (2018-12-17)

Informacja dla rolników w sprawie ulg podatkowych 

Wójt Gminy Stara Błotnica informuje, iż zgodnie z informacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykorzystany został w 100% krajowy limit skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

W związku z powyższym Wójt Gminy Stara Błotnica jako organ podatkowy – do dnia 31 grudnia 2018 roku nie może udzielać żadnej pomocy de minimis w rolnictwie. Wiąże się to z niemożnością wydania pozytywnych decyzji w takich sprawach podatkach jak.: odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty i umarzanie zaległości, umarzanie odsetek czy udzielanie ulg z tytułu kupna gruntów.

Więcej...

Informacja dla chodowców świń (2018-10-08)

Powiatowy Inspektor Weterynarii w Białobrzegach serdecznie zaprasza wszystkich hodowców trzody chlewnej powiatu białobrzeskiego na spotkanie, w sprawie planowanego złożenia do Komisji Europejskiej wniosku o uznanie kolejnych regionów kraju za urzędowo wolne od choroby Aujeszkyego u świń. Spotkanie odbędzie się 10 października 2018 roku (środa) o godzinie 12:30 w Sali Konferencyjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białobrzegach – PIW w Białobrzegach ul. Żeromskiego 84, 26-800 Białobrzegi.

Więcej...

Prawo do tłumacza migowego

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2017 r. poz.1824) przepisy ustawy realizowane są między innymi przez organy administracji publicznej. Dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN zapewnia organ administracji publicznej (art. 11 ust. 1 ustawy). Świadczenie to może być realizowane również przez pracownika organu administracji publicznej posługującego się PJM lub SJM lub z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się (art. 11 ust. 2). 

Więcej...

Informacja o uprawnieniach osób z niepełnosprawnością w procedurze przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne).

Więcej...

Informacje o uprawnieniach niepełnosprawnych wyborców

Informacje o uprawnieniach  wyborców z niepełnosprawnością i ułatwieniach związanych z udziałem w wyborach tej grupy mieszkańców naszej gminy zostały umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ( BIP ), menu przedmiotowe – Wybory.

Więcej...

Nabór do konkursu: "100-lecie Niepodległej Polski" (2018-08-13)

"W związku z realizacją Projektu "GPS III Sektora - profesjonalna nawigacja w BCO" Fundacja "Koalicja dla Młodych" Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej ogłasza nabór do  Konkursu Grantowego dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu białobrzeskiego pt.: "100-lecie Niepodległej Polski". 
Regulamin konkursu wraz ze wszystkimi załącznikami znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www.koalicjadlamlodych.org.pl 

Więcej...

INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZA URZĄD GMINY W STAREJ BŁOTNICY

INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH,
KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZA URZĄD GMINY W STAREJ BŁOTNICY

Z dniem 25 maja 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000), która wdrożyła dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

Przywołane przepisy wprowadzają szereg zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Jednym                z elementów tych zmian jest obowiązek informacyjny względem osoby, której dane dotyczą w zakresie wszelkich operacji wykonywanych na danych osobowych, które przetwarza każdy z administratorów. Wypełniając obowiązek, wynikający z art. 13 ww. Rozporządzenia, przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w których posiadaniu jest Urząd Gminy Stara Błotnica.

Więcej...

Bezpłatne szkolenia (2018-06-13)

Biuro Projektów Unijnych Inspires z siedzibą w Radomiu organizuje na terenie gminy Stara Błotnica szkolenia:
1. Pomoc kuchenna z elementami dietetyki
2. Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości
3. Robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi
4. Magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny

Więcej...

Premier Polskiego Rządu Mateusz Morawiecki odwiedził Naszą Gminę

 

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_do_artykulow_2018/04_2018/morawiecki2018/31674174_621957164815409_4910349698672564274_n.jpgBardzo miłą niespodziankę sprawił Nam Premier Polskiego Rządu Mateusz Morawiecki, który 29 kwietnia 2018 roku wraz z Ministrem Markiem Suskim odwiedził Naszą Gminę. Premier uczestniczył we mszy świętej w Sanktuarium w Starej Błotnicy. Następnie porozmawiał z mieszkańcami oraz złożył kwiaty przed Pomnikiem Poległych w Obronie Ojczyzny. Odbył również robocze spotkanie z przedstawicielami samorządu Naszej i sąsiednich gmin.

Więcej...

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2018 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2018 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 21 lipca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2017. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego tutaj

 

 

Więcej...

Pomoc przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie na 2017 rok.

 

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_do_artykulow_2017/04_2017/Wypelnianie wnioskow zajawka.jpg

Informujemy, iż od dnia 18 kwietnia 2017 w Urzędzie Gminy Stara Błotnica – sala konferencyjna świadczona jest bezpłatna pomoc dla rolników, przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie na 2017 rok.

Pomoc będzie świadczona do dnia 15 maja 2017 r.

 

Więcej...