Woda przydatna do spożycia! (2016-10-28)

Urząd Gminy Stara Błotnica
Referat Gospodarki Komunalnej
26-806 Stara Błotnica
e-mail:woda@starablotnica.pl tel: 48 385 77 90 w 30

Szanowni Państwo,
Urząd Gminy Stara Błotnica powołując się na badania laboratoryjne jakości wody z dnia 26.10.2016r. pod kątem bakteriologicznym oraz decyzję z Państwowej Powiatowej Inspekcji sanitarnej informuje, iż woda jest przydatna do spożycia.
Zwracamy się z prośbą o sprawne przekazywanie tej informacji sąsiadom 
Przepraszamy za utrudnienia. 


Wójt Gminy Stara Błotnica
Marcin Kozdrach

Stara Błotnica 28.10.2016 r

Więcej...

Baza telefonów (2016-10-28)

Urząd Gminy Stara Błotnica

26-806 Stara Błotnica tel: 48 385 77 90

Szanowni Państwo,
W związku z ostatnimi utrudnieniami związanymi z przekazywaniem informacji na temat nagłych zdarzeń losowych na terenie Gminy Stara Błotnica, zostanie sporządzona tzw. baza telefonów. Osoby zainteresowane telefoniczną formą informacji o ważnych wydarzeniach proszone są o podanie nr telefonu osobiście do Urzędu Gminy pokój nr 1 lub telefonicznie 48 385 77 90.


Wójt Gminy Stara Błotnica
Marcin Kozdrach

Stara Błotnica 28.10.2016 r

Więcej...

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zgodnie z art. 70 b ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ. U. z 2015 roku, poz. 2156 z późn. zm.), dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (DZ. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9).

Pomoc de minimis udzielana pracodawcom traktowana jest jako pomoc publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

Więcej...

Teatr w plenerze startuje w Jasionnie! (2016-08-30)

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_do_artykulu_2016/07_2016/Plakat 2.jpg Teatr w plenerze startuje w Jasionnie!
Zobacz spektakl pod gołym niebem!

Takiego spektaklu jeszcze w Jasionnie nie było! Na zakończenie wakacji, w ramach projektu „Lokalni - Kulturalni” młodzież z Centrum Wolontariatu oraz artyści z Teatru RESURSA z Radomia zapraszają wszystkich mieszkańców powiatu białobrzeskiego na nietypowe plenerowe przedstawienie pod gołym niebem!
Artyści z Teatru RESURSA znani są z występów w nietypowych miejscach. Od dwóch lat ich spektakle można oglądać na deskach teatru, ale i w plenerze. Na koniec wakacji aktorzy jednego z najlepszych niezależnych teatrów w Radomiu przygotowali dla WAS niezwykłą niespodziankę.
Mottem naszych spotkań jest „wychodzenie do publiczności”, dlatego na placu przy Kościele rozstawimy scenę i wspólnie z aktorami będziemy obcować ze sztuką. Mieszkańcy będą mogli bezpłatnie obejrzeć występy artystów, na ławce, leżaku, krześle czy na kocu – dlatego jeśli ktoś chce, może ze sobą zabrać to co chce  !
To pierwsza taka inicjatywa w naszej miejscowości, dlatego już dziś serdecznie ZAPRASZAMY wszystkich, którym teatr jest bliski i spotkać się bezpośrednio z aktorami!
START: DZIEŃ: Niedziela DATA: 04.09.2016 r. GODZINA: 17.00 MIEJSCE: Plac przy Kościele Zwiastowania NMP w Jasionnie
Zapraszamy!

Więcej...

Ostrzeżenie METEO nr 54 (2016-08-29)

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie

 

OSTRZEŻENIE Nr 54

 

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od 2016-08-27 14:00:00 do 2016-08-29 18:00:00

Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 13°C do 17°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Brak

Więcej...

Fotorelacja z Festynu Dożynkowego 2016 (2016-08-24)

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_do_artykulu_2016/08_2016/21.JPG

Festyn Dożynkowy 2016 odbył się w niedzielę 21 sierpnia w Starej Błotnicy. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej dziękczynnej za zebrane plony z poświęceniem wieńców dożynkowych w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Mszę Świętą celebrował Ks. prałat Jan Andrzejewski. Korowód prowadzony przez Gminną Orkiestrę Dętą oraz Starostów dożynek przeszedł na przygotowany plac obok Urzędu Gminy. Uczestniczyli w nim przedstawiciele dwudziestu sołectw z terenu gminy, którzy nieśli wieńce dożynkowe. Za nimi szły Poczty Sztandarowe jednostek OSP i Szkoły Podstawowej w Starej Błotnicy. Następnie przedstawiciele kościoła, władz państwowych i samorządowych oraz rolnicy i mieszkańcy z naszej gminy jak i spoza niej.

Oficjalne otwarcie dożynek rozpoczęło się odśpiewaniem Hymnu Państwowego i przekazaniem chleba dożynkowego wypieczonego w piekarni EXPUCH Teodozji i Marka Jaworskich. Starostami dożynek byli Krystyna Sobień ze Starego Kobylnika i Sylwester Żarłok z Pierzchni. Chleb dożynkowy przyjął Wójt Gminy Marcin Kozdrach, dziękując rolnikom za zbiory i ich ciężką pracę. Po czym nastąpiło symboliczne połamanie się chlebem ze wszystkimi uczestnikami obrzędu dożynkowego. Przybyłych gości przywitał Przewodniczący Rady Gminy Roman Popowicz. Życzenia i podziękowania do obecnych na uroczystości skierowali: Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Posłowie- Anna Kwiecień, Dariusz Bąk, Andrzej Kosztowniak oraz Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz. 

Więcej...

Przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego od rolników (2016-08-01)

Urząd Gminy Stara Błotnica przypomina o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego.

Wymagane dokumenty:

 wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,

 faktury VAT (oryginały) potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.,

zestawienie faktur i ilości litrów ON

umowy dzierżawy

wszystkie druki będą udostępnione w Urzędzie Gminy

 

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

  • 1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

  

Więcej...

Badanie struktury gospodarstw rolnych (2016-05-20)

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_do_artykulu_2016/05_2016/BSR2016.jpgW dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR). Celem badania jest pozyskanie danych na potrzeby analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, a także ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Wyniki badania służą również kształtowaniu polityki żywnościowej państwa. Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli przekazać dane przez Internet, telefonicznie lub ankieterowi statystycznemu. Najwygodniejszą formą uczestnictwa w badaniu jest samodzielny spis przez Internet za pośrednictwem strony internetowej http://stat.gov.pl aktywny w dniach 1 - 9 czerwca 2016 roku. Udział w badaniu wylosowanych gospodarstw rolnych jest obowiązkowy.

ROLNIKU SPISZ SIĘ SAM
Samodzielnie będzie można się spisać tylko w dniach od 1 do 9 czerwca!
Termin spisu internetowego: 01-09.06.2016 r.
Adres strony internetowej do samospisu: https://rolnictwo.stat.gov.pl.

Więcej...

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2016 r. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (2016-04-01)

WÓJT GMINY STARA BŁOTNICA ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2016 r. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Celem konkursu ofert jest wyłonienie i powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Stara Błotnica wraz udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji. Rodzaj zadania – działalność w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – Zorganizowanie II Błotnickiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych w tym wspieranie realizacji działań społeczności w kultywowaniu tradycji ludowej oraz zachęcenie społeczeństwa lokalnego do aktywnego udziału w zorganizowanej imprezie kulturowej.

Więcej...

„ Rodzina 500 plus ” (2016-03-17)

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy pokój nr 17 od dnia 1 kwietnia 2016 r., za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku. Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego będzie jednak dłuższy, od kwietnia 2016 r. aż do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków, kiedy Program wejdzie w życie.

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr.1- wniosek o 500 plus
Zał. Nr 2
Zał. Nr 3
Oświadczenie

Więcej...

Gminny Turniej Tenisa Stołowego (2016-02-28)

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_do_artykulu_2016/03_2016/turniej tenisa gozd/Erikson 188.jpgZespół Szkół Gminnych w Starym Goździe już po raz szesnasty był organizatorem kolejnej edycji Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i mieszkańców naszej gminy i nie tylko. Patronat nad imprezą sprawuje Wójt Gminy Stara Błotnica,  Zespół Szkół Gminnych w Starym Goździe oraz Uczniowski Klub Sportowy „TYMIANKA”.

Więcej...