Pomoc w wypełnianiu
WNIOSKÓW o przyznanie dopłat bezpośrednich na rok 2016
udzielana będzie w dniach od 19.04.2016r do 16.05.2016r
w Urzędzie Gminy Stara Błotnica na Sali konferencyjnej.

Wróć