Informacja dotycząca wywozu odpadów z terenu Gminy Stara Błotnica


Wójt Gminy Informuje, że w okresie od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2013r. w wyniku przetargu nieograniczonego odpady z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stara Błotnica odbierać będzie firma ATK Recykling z siedzibą w Radomiu. W związku z powyższym proszę, aby mieszkańcy naszej gminy zgłaszali się do sołtysów poszczególnych sołectw celem odebrania:
1. Worków na śmieci;
2. Harmonogramu odbioru odpadów;
3. Ulotki informacyjnej w jaki sposób należy segregować śmieci.

Wróć