WYWÓZ ODPADÓW Z TERENU GMINY STARA BŁOTNICA 2015 r.

 

 

Komunalne- bytowe

( worek czarny)

Papier, tektura (worek biały)

Tworzywa sztuczne (worek żółty)

Metale ( worek niebieski)

SZKŁO*

(worek  zielony)

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień miesiąca

Dzień miesiąca

Styczeń

12

19

26

Luty

9

16

23

Marzec

9

16

23

Kwiecień

13

20

27

Maj

11

18

25

Czerwiec

15

22

29

Lipiec

13

20

27

Sierpień

10

17

24

Wrzesień

7

14

21

Październik

12

19

26

Listopad

2

16

23

Grudzień

14

21

28

Wróć