UROCZYSTE NADANIE HERBU, FLAGI I PIECZĘCI
GMINIE STARA BŁOTNICA

Dzień 16 czerwca 2013 r. pozostanie historyczną datą dla gminy Stara Błotnica. W sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej o godzinie 10.30 rozpoczęła się XXIX uroczysta Sesja Rady Gminy Stara Błotnica. Przewodniczący Rady Gminy Roman Popowicz otworzył Sesję oraz powitał zaproszonych gości: Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, Posła na Sejm RP Dariusza Bąka, Radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego Zbigniewa Gołąbka oraz Leszka Przybytniaka.
W Sesji oraz uroczystościach w kościele udział wzięli: Wicemarszałek Sejmiku Woj. Mazowieckiego Leszek Ruszczyk, Starosta Powiatu Białobrzeskiego Andrzej Oziębło, Sekretarz Powiatu Piotr Kacprzak, Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi Wiesław Banachowicz, Wójt Gminy Stromiec Krzysztof Stykowski, Wójt Gminy Radzanów Krzysztof Kruśliński, Wójt Gminy Jedlińsk Wojciech Walczak, Przewodniczący Rady Gminy Przytyk Sylwester Stani, Komendant Powiatowy PSP w Białobrzegach Zbigniew Łubiński, Komendant Powiatowy Policji w Białobrzegach Jacek Rączkiewicz, Prezes Zarządu LGD „Zapilicze” Iwona Śliwa, przedstawiciel „Koalicji dla Młodych” Hanna Król, Proboszczowie Parafii leżących na terenie Gminy: ze Starej Błotnicy - o. Andrzej Kuster, ze Starego Gózdu - ks. Kanonik Janusz Kurek oraz z Kaszowa ks. Ireneusz Chmura. Obecni byli wszyscy Radni Gminy Stara Błotnica, Sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy. Na uroczystościach obecni byli wszyscy Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych, szefowie instytucji współpracujących z gminą oraz Ochotniczych Straży Pożarnych i Kół Gospodyń Wiejskich

Po powitaniu gości Przewodniczący Rady Gminy poprosił o wniesienie insygni na salę obrad. Przy dźwiękach fanfarów zostały uroczyście wniesione i zaprezentowane przez przedstawicieli uczniów każdej ze Szkół z terenu gminy. Herb wnieśli: Barbara Kalbarczyk i Bartłomiej Popowicz, flagę Kewin Jastrzębski a pieczęcie Martyna Wójcik. Odśpiewano Hymn Polski.
Następnie zabrał głos Wójt Gminy Stara Błotnica - Pan Marcin Kozdrach. Przedstawił historię tworzenia herbu oraz uzasadnienie użytych symboli.
Urszula Kucharczyk – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiła rys historyczny Starej Błotnicy.
Przewodniczący Gminy odczytał treść projektu uchwały Nr XXIX/182/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 16 czerwca 2013 roku sprawie:
Ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Stara Błotnica.
Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni – 15 osób.
Następnie Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy przekazali herby oraz flagi wszystkim dyrektorom, kierownikom, prezesom i przewodniczącym jednostek organizacyjnych gminy. Upominki w formie herbów na biurko otrzymali wszyscy uczestnicy uroczystości obecni na sali.
Zaproszeni goście złożyli na ręce Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady gratulacje i życzenia dla władz i mieszkańców gminy z okazji nadania herbu.

Uczniowie zaprezentowali adekwatny do charakteru uroczystości, piękny program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Pani Sabiny Kacprzak i Pana Marka Bąbolewskiego. Wystąpiła młodzież z ZSG w Starym Goździe: Barbara Kalbarczyk, Alicja Bednarczyk, Patrycja Sikorska, Joanna Kalbarczyk i Dominik Marciniak oraz z ZSG w Starej Błotnicy: Katarzyna Natora, Kamil Zarychta i Michał Nurek.
O godz. 11.20 Przewodniczący Rady zakończył uroczystą Sesję Rady Gminy.
Przy dźwiękach orkiestry dętej z Radzanowa oraz wszystkich pocztów sztandarowych ze szkół oraz jednostek OSP z terenu Gminy Stara Błotnica w uroczystym przemarszu przeniesiono ustanowione insygnia do kościoła w celu ich poświęcenia.
O godz. 12.00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta celebrowana przez Księży Proboszczów z Parafii położonych na terenie gminy, podczas której Ks. Andrzej Kuster dokonał poświęcenia herbu, flagi oraz pieczęci.
Jak nakazuje staropolska gościnność, gości zaproszono do Biblioteki na uroczysty obiad.
Pan Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy podziękowali mieszkańcom, zaproszonym gościom, występującym zespołom i wszystkim zaangażowanych w przygotowanie uroczystości.

Wróć