tl_files/tiny_templates/Zdjecia_do_atykulu_2015/09_2015/bieg blotnici 2015.jpg

 REGULAMIN II BIEGU BŁOTNICKIEGO - 2015 r.

I. CEL IMPREZY
-Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
-Propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców gminy Stara Błotnica.

II. ORGANIZATORZY

-Wójt Gminy Stara Błotnica

-Przewodniczący Rady Gminy

-Dyrektor Gminnej Biblioteki  Publicznej

 

III. TERMIN

Impreza biegowa odbędzie się 11 października 2015 (niedziela). Początek godz. 13.00.

IV. KONTAKT I ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia są przyjmowane do 7 października 2015 do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Stara Błotnica pokój nr 1 lub u dyrektorów szkół.

Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać/przynieść zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu.

WZÓR:

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……………………………………………………………………………………

w II Biegu Błotnickim, który odbędzie się 11 października 2015r.

   Data……………………………                                 Czytelny podpis rodzica ………………………………

V. KATEGORIE  I  DYSTANS

       I.            Biegi maluchów – do II klasy szkoły podstawowej – 200 m

    II.            Klasy III – VI szkoły podstawowej - dziewczęta – 400 m

 III.            Klasy III – VI szkoły podstawowej - chłopcy – 400 m

 IV.            Roczniki od 2002 do 1997  - dziewczęta – 1 200 m

    V.            Roczniki od 2002 do 1997 - chłopcy – 1 200 m

 VI.            Roczniki od  1996 do 1980 - kobiety – 2 km

VII.            Roczniki od  1996 do 1980 - mężczyźni – 2 km                                         

VIII.            Roczniki powyżej 1979 r. - kobiety – 2 km                                                

 IX.            Roczniki powyżej 1979 r. - mężczyźni – 2 km.

Obowiązuje strój sportowy!!!

VI. NAGRODY.

Organizator przewiduje za pierwsze trzy miejsca medale i drobne upominki w każdej kategorii wiekowej.

I. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- organizatorzy nie odpowiadają na rzeczy zagubione;
- w sprawach nie ujętych Regulaminem decyduje organizator;
- uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

 

Wróć