BUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FIRMY FIBEE

Informujemy o realizacji przez firmę FIBEE projektu telekomunikacyjnego „Radomski cz.B” na terenie powiatów: białobrzeskiego, przysuskiego, opoczyńskiego, szydłowieckiego oraz kozienickiego - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wspierającego budowę dostępowej sieci światłowodowej. Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych inwestora - firmy FIBEE oraz dotacji UE, a przewidywany termin jej zakończenia to koniec roku 2021.

Mapa obszaru - https://cppc.gov.pl/images/uploads/Obszar_3_1_14_27b.pdf

Priorytetem w projekcie POPC jest podłączenie jednostek oświatowych wskazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Wybudowana sieć OSE pozwoli szkołom na bezpłatne korzystanie z Internetu o wysokiej przepustowości. Operatorem sieci OSE jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy.

Wybudowana infrastruktura umożliwi ponadto dostęp do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom z adresów zagrożonych tzw. „wykluczeniem elektronicznym” –wskazanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Jest to lista „zamknięta”, co oznacza, że w ramach ww. projektu „Radomski cz.B” można wykonać infrastrukturę tylko dla tych punktów adresowych (objętych dotacją unijną) i żadnych innych.

Zbudowana sieć będzie mieć charakter otwarty, tzn. że wszyscy operatorzy, również lokalni będą mogli skorzystać z nowoczesnej infrastruktury, oferując swoje usługi. Takie rozwiązanie pozwoli mieszkańcom na dostęp do wysokiej jakości usług internetowych i multimedialnych u wybranego indywidualnie dostawcy.

Pełna liczba punktów adresowych objętych projektem „Radomski cz.B” (255 jednostek oświatowych i ok. 44 tysiące gospodarstw domowych) dostępna jest pod adresem:

https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/obszar_k3_3_1_14_27b.csv

Więcej informacji o projektach POPC można znaleźć na stronie www.cppc.gov.pl

Dopiero po zakończeniu ww. projektu (czyli od roku 2022) FIBEE przewiduje ewentualną rozbudowę sieci światłowodowej, finansowaną wyłącznie ze środków własnych (bez dotacji unijnych) - zwłaszcza w gminach i powiatach, gdzie opłaty za umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym są niskie oraz gdzie będzie duże zainteresowanie podłączeniem do sieci FIBEE, deklarowane przez właścicieli pozostałych nieruchomości.

Osoby zainteresowane przyszłym podłączeniem swoich nieruchomości do sieci światłowodowej firmy FIBEE, nie ujętych w powyższym wykazie, proszone są o wysłanie wiadomości na adres info@fibee.pl z podaniem adresu nieruchomości (nazwa gminy + nazwa miejscowości + adres domu + kontaktowy nr telefonu). Zgłoszenie nie gwarantuje pierwszeństwa w podłączeniu do sieci.

 

Wróć