tl_files/tiny_templates/aaa_2020.09/FDS 092020.jpg

Gmina Stara Błotnica otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego na realizację zadania  pn.,,Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Stary Gózd i Stary Kiełbów’’

 

Kwota dofinansowania           - 451 504,00 zł

Całkowita wartość inwestycji – 645 005,72 zł

Realizacja zadania miała na celu przebudowę dwóch dróg gminnych w miejscowościach Stary Gózd i Stary Kiełbów  o łącznej długości 1 678,00 km.

Zakres prac  obejmował min. wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy z kruszywa łamanego oraz zjazdów do działek przyległych, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu: znaki drogowe oraz malowanie oznakowania poziomego. Droga Stary Gózd - Malenie, została przebudowana na odcinku o długości 998,00m, szerokość jezdni wynosi 4,5 m, w celu uspokojenia ruch przewidziano dwa progi zwalniające.  Po stronie lewej na odcinku 300,00 m znajduje się chodnik usytuowany przy jezdni, natomiast po stronie prawie i na pozostałym odcinku wykonano pobocza gruntowe. Droga Stary Kiełbów - Stary Gózd, została przebudowana na odcinku o długości 680m, szerokość jezdni wynosi 4 m, z  dwoma  mijankami - droga na odcinku mijanek została poszerzona do 5m. Pierwsza mijanka znajduje się na odcinku od 27m -52m, natomiast druga na odcinku 310m - 335m. Po obu stronach wykonano pobocza gruntowe o długości 680m  i szerokości 0,75m.

Wróć