Z dniem 1 stycznia 2020 wszyscy posiadacze odpadów będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej za pomocą modułu ewidencyjnego BDO.
W praktyce zmiana dotknie nie tylko duże firmy gospodarujące odpadami, ale również wiele małych firm, które wytwarzają niewielkie ilości odpadów. Każdy posiadacz przekazujący odpady, w tym ich wytwórca, będzie musiał przed przekazaniem odpadów do transportu zalogować się na swoje konto w BDO, aby stworzyć tam elektroniczną Kartę Przekazania Odpadów (KPO).W BDO muszą być zarejestrowane między innymi warsztaty samochodowe, zakłady fotograficzne, drukarnie, instytucje jak szpitale, przychodnie, zwykłe sklepy za sprawą tzw. foliówek, transportujący odpady i firmy działające w branży odpadowej.
Marszałkiem województwa właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby podmiotu dla terenu gminy Stara Błotnica jest marszałek Województwa Mazowieckiego.
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Skoczylasa 4
03-469 Warszawa
telefon: 22 597-91-00
Rejestracja w systemie jest dostępna pod adresem:
https://bdo.mos.gov.pl 

Od 16 grudnia ruszył internetowy wpis do rejestru BDO. Teraz nie wychodząc z domu, można dokonać rejestracji on-line.

Jak zalogować się do systemu BDO i potwierdzić swoją tożsamość prezentuje film instruktażowy:  https://youtu.be/GFVAIjFGg54

System BDO jest dostępny pod adresem:  https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

 

Aby uzyskać dostęp do systemu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, należy przejść do systemu BDO i potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE).

Uzyskanie dostępu do wskazanych powyżej pełnych funkcji systemu jest możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik zalogowany przez KWIE powiąże się z kontem podmiotu zarejestrowanego w Rejestrze-BDO.

 

Powiązanie jest możliwe po wprowadzeniu do systemu danych dostępowych do dotychczasowego Rejestru-BDO takich jak:

•login – dziewięciocyfrowy numer rejestrowy

•hasło – jeśli podmiot nie dokonał pierwszego logowania w Rejestrze BDO, należy wykorzystać hasło tymczasowe nadane przez urząd marszałkowski. Jeśli podmiot dokonał pierwszego logowania w Rejestrze BDO, należy podać aktualne hasło do Rejestru BDO.

 

W przypadku problemów zapraszamy do skorzystania z zakładki "wsparcie użytkownika". Znajdują się tam instrukcje logowania, a także filmy instruktażowe: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Main/Support

 

Rozporządzenie MINISTRA ŚRODOWISKA z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów dostępne jest pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001923/O/D20141923.pdf

 

Sposób rozpatrzenie wniosków złożonych w formie papierowej:

od 16 grudnia 2019 r. odbywa się poprzez wysłanie zawiadomienia o nadanym numerze rejestrowym, loginie i haśle do logowania w Bazie BDO z adresu e-mail: „Powiadomienia Systemu BDO

bdo-no-reply@mos.gov.pl” obsługiwanego przez Ministra Klimatu, w formie wiadomości mailowej na podany Państwa adres mailowy we wniosku.

 

Dodatkowe informacje dotyczące Rejestru BDO:

•wcm.mazovia.pl w pkt 6.10

•www.bdo.mos.gov.pl

•pomoc.bdo@mos.gov.pl

•pod numerem infolinii (dni robocze, w godzinach: 8.00–15.00): 22 37 50 500, 22 25 59 450

•pomoc techniczna: 22 369 20 66

•pomoc merytoryczna: 22 369 20 65

•telefon kontaktowy do Departamentu Opłat Środowiskowych: 22 59 79 200 lub 22 59 79 201

•Kontakt bezpośredni: Departament Opłat Środowiskowych, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

 

Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi zadawanymi pytaniami przy wpisie do Rejestru BDO pod linkiemwww.bdo.mos.gov.pl/baza-wiedzy

 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Opłat Środowiskowych

tel. +48 22 59 79 200; fax  +48 22 59 79 629

e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl

Wróć