tl_files/tiny_templates/Zdjecia_02_2014/logo_wypadek.jpgKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Warszawie
Placówka Terenowa w Białobrzegach

ogłasza w roku 2014

IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn.

„Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!”

Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego, które zgłoszą swój akces w powyższym przedsięwzięciu. Konkurs na Mazowszu ma charakter 2-etapowy.
W roku 2013 wzięło w nim udział ponad 6 tyś dzieci z 465 szkół.

W tym roku założeniem Konkursu jest zwrócenie szczególnej uwagi na zapobieganie wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym.

Na terenie Mazowsza Konkurs przebiega w 2 etapach: Placówki Terenowej KRUS oraz wojewódzkim. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas 0-VI, w dwóch kategoriach wiekowych (I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VI). Zadaniem dziecka, uczestnika Konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie.
Zgłoszenie udziału szkoły w Konkursie dokonuje szkoła do dnia 10 marca br. do właściwej miejscowo Placówki Terenowej KRUS.
Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej niniejszego Konkursu wezmą udział w etapie centralnym Konkursu.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie.
Na laureatów poszczególnych etapów Konkursu czekają nagrody.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w jednostkach terenowych KRUS oraz na lokalnych stronach internetowych.

• w załączeniu Regulamin Konkursu wraz z załącznikamiPT KRUS Białobrzegi
ul. Szkolna 5, 26-800 Białobrzegi
tel. 48 613 - 26 -65 lub 48 631- 03
e-mail: bialobrzegi@krus.gov.pl

Wróć