tl_files/tiny_templates/aaaa_2020_06/zajawkaFDS .jpg

Fundusz Dróg Samorządowych

Gmina Stara Błotnica otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego na realizację zadań pn. ,,Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Kaszów  na terenie Gminy Stara Błotnica’’

Kwota dofinansowania           - 241 797,00 zł

Całkowita wartość inwestycji – 322 396,32

Realizacja zadania miała na celu przebudowę drogi w miejscowości Kaszów o łącznej długości 0,85 km. Zakres prac obejmował przede wszystkim wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy z kruszywa na istniejącej drodze o nawierzchni z kruszywa, powierzchowne odwodnienie istniejącej drugi, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego oraz zjazdów do działek przyległych, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu- znaków drogowych oraz malowanie oznakowania poziomego. Wykonanie mijanki.

Wróć