Zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy Stara Błotnica:

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców związane z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa COVID-19 od 16 marca 2020 roku do odwołania wprowadza się zmiany w organizacji pracy Urzędu Gminy w Starej Błotnicy:

- Obsługa interesantów będzie prowadzona telefonicznie lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych w godzinach pracy Urzędu tj. 730-1530.

- Bezpośrednią obsługę interesantów dopuszcza się jedynie w sprawach niecierpiących zwłoki, alarmowych, interwencyjnych lub wynikających z innych nagłych potrzeb.

- Wstrzymuje się spisywanie wodomierzy oraz pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez inkasenta. Rozliczanie za dostawę wody i odbiór ścieków będą dokonywane na podstawie „prognozy” lub na podstawie aktualnych odczytów wodomierzy po ich telefonicznym przekazaniu. Faktury będą dostarczane pocztą w terminach zgodnych z dotychczasowym harmonogramem odczytu.

- Aby zmniejszyć ryzyko zarażenia wszelkie opłaty prosimy uiszczać poprzez elektroniczne przelewy bankowe:

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na wydzielone konto Urzędu Gminy nr:

48 9115 0002 0050 0500 0215 0055

Wszelkie podatki i opłaty należy wpłacać na konto Urzędu Gminy nr:

24 9115 0002 0050 0500 0215 0002

 

Ośrodek Zdrowia Stara Błotnica w Starej Błotnicy prosi  Pacjentów żeby , zadzwonili przed przyjściem do przychodni, oraz  zgłaszali się tylko w nagłym przypadku. Istnieje możliwość teleporady. Prośbę o przepisanie leków do kontynuacji leczenia należy zgłosić telefonicznie. Próbki do badań będą pobierane tylko i WYŁĄCZNIE w nagłych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym!!!!!!!!!

 

Jednocześnie przypominamy rodzicom i opiekunom o stosowaniu się do zaleceń nieposyłania dzieci do przedszkola i żłobka i takie zorganizowanie im zajęć by przebywały w domu i bez wyraźnego powodu nie opuszczały miejsca zamieszkania. Aby ograniczyć ryzyko zarażenia musimy wykazać się odpowiedzialnością i dyscypliną. Wszyscy musimy wykonać wysiłek, aby normalność wróciła do nas jak najprędzej. Tylko roztropne postępowanie, wzajemna troska oraz podjęte środki prewencyjne pozwolą nam przetrwać ten trudny czas bez uszczerbku.

Urząd Gminy w Starej Błotnicy

 

Stara Błotnica

Stara Błotnica 46

26-806 Stara Błotnica

NIP 798 14 58 221

tel. centrala 48 385 77 90

fax 48 385 77 90 wew. 41

Numer pokoju

Stanowisko

Numer wewnętrzny

adres e mail

1

KANCELARIA

 

10

gmina@starablotnica.pl

1

OBSŁUGA RG, KADRY

 Krystyna Wójcik

41

kadry@starablotnica.pl

2

WYMIAR PODATKÓW

Dominika Głuch

Elżbieta Bojanowicz

Ilona Hadas

21

Dominika Głuch

podatki@starablotnica.pl

Elżbieta Bojanowicz

oplaty@starablotnica.pl

Ilona Hadas

wymiar@starablotnica.pl

 

3

WÓJT

Marcin Kozdrach

11

wojt@starablotnica.pl

4

ZASTĘPCA WÓJTA

Karol Kocon

20

zastepca@starablotnica.pl

5

SKARBNIK

Beata Lubecka-Zgiep

12

 

skarbnik@starablotnica.pl

6

POZYSKIWANIE I ROZLICZANIE

ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Malwina Starosta-Maślikowska

18

 

rodo.jednostki@starablotnica.pl

fundusze@starablotnica.pl

7

OŚWIATA

Wanda Jastrzębska

KSIEGOWOŚĆ SZKÓŁ

Joanna Cybulska

Martyna Łukasiewicz

22

Wanda Jastrzębska

oswiata@starablotnica.pl

Joanna Cybulska

ksiegowosc@starablotnica.pl

Martyna Łukasiewicz

place@starablotnica.pl

8

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Krystyna Kucharczyk

15

 

handel@starablotnica.pl

9

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

Katarzyna Kocon

Ilona Babut

14

Katarzyna Kocon

budzet@starablotnica.pl

Ilona Babut

finanse@starablotnica.pl

 

11

URZAD STANU CYWILNEGO

Katarzyna Bukowska

32

 

usc@starablotnica.pl

12

ROLNICTWO

Monika Białkowska

BUDOWNICTWO

Ewa Prażnowska

31

Monika Białkowska

przetargi@starablotnica.pl

Ewa Prażnowska

budownictwo@starablotnica.pl

 

 

13

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Ewelina Urbanowska

TECHNIK PRAC BIUROWYCH

Paweł Winiarski

33

Ewelina Urbanowska

ewidencja@starablotnica.pl

Paweł Winiarski

czystepowietrze@starablotnica.pl

14

KIEROWNIK I KSIEGOWOŚĆ RGK

Bernard Cieślak

REFERENT

Edyta Sikora

30

 

woda@starablotnica.pl

15

GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Alicja Natora

Bogumiła Zalewska

34

Alicja Natora

pomoc.spoleczna@starablotnica.pl

Bogumiła Zalewska

socjalny2@starablotnica.pl

16

KIEROWNIK GOPS

Lucyna Filipczak

KSIĘGOWOŚĆ GOPS

Małgorzata Szewczyk

36

Lucyna Filipczak

kierownik.gops@starablotnica.pl

Małgorzata Szewczyk

ksiegowosc.gops@starablotnica.pl

17

ZASIŁKI RODZINNE

FUNDUSZE ALIMENTACYJNE

Aneta Piasta w/z Beata Płaskocińska

Ewelina Matysiak w/z Angelika Romanowska

35

 

Beata Płaskocińska

sw.rodzinne@starablotnica.pl

Angelika Romanowska

socjalny@starablotnica.pl

SALA KONFERENCYJNA

40

 

W przypadku zaobserwowania u siebie (szczególnie w przypadku osób powracających z krajów dotkniętych epidemią koronawirusa) objawów takich jak gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem należy bezzwłocznie poinformować telefonicznie najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną w Białobrzegach (48) 613 29 53 bialobrzegi@psse.waw.pl  lub czynny całą dobę numer alarmowy 513 491 979 i/lub telefonicznie skontaktować się z lekarzem lub wezwać pogotowie. W przypadku gdy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie masz jeszcze objawów, pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami. Wszelkie wątpliwości wyjaśniaj telefonicznie (np. poprzez infolinię NFZ w sprawie koronawirusa: 800 190 590), aby nie narażać pacjentów przychodni POZ lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Szczegółowe informacje można znaleźć na stroniewww.gov.pl/koronawirus.

 

 

 

Wróć