PRZYPOMINAMY ROLNIKOM, IŻ WNIOSKI O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W II TERMINIE  PRZYJMOWANE BĘDĄ:  

OD 3 SIERPNIA 2020 r. DO 31 SIERPNIA

2020 r.

WRAZ Z ORGINALNYMI FAKTURAMI VAT POTWIERDZAJĄCYMI ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ                 W OKRESIE:

OD 1 LUTEGO 2020 r. DO 31 LIPCA 2020 r.

LIMIT ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO W 2020 R. WYNOSI:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła ( zgodnie z zaświadczeniem z ARiMR w Białobrzegach)

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

do 31 października

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ W URZĘDZIE GMINY STARA BŁOTNICA W NA SALI KONFERENCYJNEJ

UWAGA

Osoby które chcą uzyskać limit na bydło muszą dostarczyć zaświadczenie          z ARiMR( dla osób które nie składały wniosku w I terminie 2020 roku)

Wniosek dostępny jest w Urzędzie Gminy Stara Błotnica jak również na stronie  Urzędu Gminy Stara Błotnica:

http://www.starablotnica.pl/ oraz BIP

Informacja

Uwzględniając trwająca sytuację zagrożenia koronawirusem i chcąc uniknąć nadmiernego skupienia się w korytarzu Urzędu Gminy Stara Błotnica, producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego w okresie od 3 do 31 sierpnia 2020r. prosimy o przybycie z kompletnie wypełnionym wnioskiem (łącznie z wypisanymi numerami datami faktur, konta, podpisem wnioskodawcy). Działania te usprawnią przyjęcie wniosków i unikniemy oczekiwania w kolejce w maseczkach i z zachowaniem 2 metrów odległości.

W przypadku producentów rolnych będących na VAT oryginały faktur dołączane do wniosku będą do odbioru w późniejszym terminie. Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy, u sołtysa lub na stronie internetowej Gminy Stara Błotnica.

Wróć