tl_files/tiny_templates/Zdjecia_do_atykulu_2015/09_2015/zawody_wedkarskie_2015.jpg

REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM- 2015 r.

NA STAWIE W STAREJ BŁOTNICY

I. CEL IMPREZY
- Popularyzacja i upowszechnianie
 sportu wędkarskiego.
- Propagowanie wypoczynku, rekreacji i zdrowej rywalizacji mieszkańców gminy Stara Błotnica.

II. ORGANIZATORZY

-Wójt Gminy Stara Błotnica

-Przewodniczący Rady Gminy

-Dyrektor Gminnej Biblioteki  Publicznej

III. TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbędą się 4 października 2015 (niedziela) na stawie w Starej Błotnicy.  Początek godz. 13.30.

IV. KONTAKT I ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia są przyjmowane do 2 października 2015 do godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Stara Błotnica pokój nr 1.

V. KATEGORIE 

W zawodach mogą brać udział zarówno osoby dorosłe, młodzież jak i dzieci (osoby nieletnie jedynie pod opieką Opiekuna prawnego). Mieszkańcy Gminy Stara Błotnica.

VI. PRZEBIEG ZAWODÓW

1.    Każdy uczestnik będzie miał do 120  minut na połów.

2.    Organizator wyznaczy stanowiska do połowu. Numer stanowiska  uczestnika zostanie określony poprzez losowanie bezpośrednio przed zawodami.

3.    Na stanowisku może znajdować się tylko uczestnik zawodów (wyjątek - osoby nieletnie z jednym opiekunem prawnym).

4.    Uczestnicy dokonują połowu własnym sprzętem. Dopuszcza się połów tylko jedną wędką.

5.    Dopuszcza się stosowanie dowolnej przynęty.

VII. ZWYCIĘZCY I NAGRODY

- W zawodach punktowana będzie waga złowionych ryb. Do punktacji będą brane pod uwagę wszystkie złowione ryb.

- Nagrodzony  będzie również uczestnik, który złowi najcięższą rybę.

- Organizator przewiduje za pierwsze trzy miejsca statuetki.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

-W trakcie zawodów obowiązuje zasada „no kill”, według której wszystkie złowione ryby    po zważeniu zostaną wypuszczone z powrotem do zbiornika wodnego.

- Organizator zastrzega sobie prawo do zamian w regulaminie konkursu.
- W sprawach nie ujętych Regulaminem decyduje organizator.
- Uczestnicy zawodów  biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/word-logo.jpg zgłoszenie

Wróć