Urząd Gminy w Starej Błotnicy - przyjmuje interesantów
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica

Telefon: 48 385 77 90, 48 385 77 91, 48 385 77 92
Faks: 48 385 77 90 wew. 41


e-mail: gmina@starablotnica.pl, wojt@starablotnica.pl

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie E-PUAP: /5y8g1l1scq/skrytka


nr konta bankowego na które można dokonywać wpłat m. in. z tytułu podatków opłaty skarbowej, przetargów: 

24 9115 0002 0050 0500 0215 0002

nr konta bankowego na które można dokonywać wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi: 

48 9115 0002 0050 0500 0215 0055

 

 

 

SPIS TELEFONÓW URZĘDU GMINY STARA BŁOTNICA

Fax:...............................48 385 77 90 wew. 41
Telefon..........................48 385 77 90 do 92
Telefon..........................48 385 78 93 do 95

Telefony wewnętrzne:

Sekretariat...............................10

Dział. gospodarcza......................15
Wójt.........................................11
Przewodniczący R.G....................18
Skarbnik....................................12
Finanse budżetowe.....................14
Ewidencja Ludności.....................33
Sekretarz...................................20
Podatki lokalne, BHP, Kasa...........21
Obsługa szkół, Oświata................22
RGK (woda i śmieci )............ .......30
Rolnictwo i Budownictwo..... .......31

GOPS (Kierownik)........................36 
GOPS ........................................34
GOPS (rodzinne)..........................35
Obsługa rady. Kadry   ...........41
USC............................................32


Inne:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Błotnicy: (48) 619-69-45
Publiczna Szkoła Pods. im. Marii Konopnickiej w Starym Goździe: (48) 619-80-07
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaszowie: ( 48) 619-70-27
Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Sieklukach: (48) 619-80-04
Kierownik RGK: 667-937-939
Biuro ZGK: (48) 385-77-90 wew. 30
Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej - 693-860-427, 693-860-428
Wodociągi - Stara Błotnica - (48) 619-72-81
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy - (48) 619-70-85