W Publicznej Szkole Podstawowej  im. A. Mickiewicza w Kaszowie  w dniu 02. 06. 2013r. odbył się Rodzinny Festyn z okazji Dnia Dziecka.

 Impreza rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym Św. Jana Chrzciciela w Kaszowie o godz. 12.00 celebrowana była przez ks. Proboszcza Ireneusza Chmurę, ks. Kanonika Janusza Kurka oraz ojca Łukasza z zakonu Paulinów.  Przybyłych gości powitali wójt gminy p. Marcin Kozdrach, dyrektor Szkoły p. Grażyna Jesionek, prezes Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „Inspiracja” p. Elżbieta Pietruszewska.  Wśród zaproszonych gości byli radni Gminy Stara Błotnica z  przewodniczącym Romanem Popowiczem, przedstawiciele Urzędu Gminy z zastępcą wójta p. Sylwestrem Korgulem, skarbnik p. Beata Lubecka-Zgiep, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Urszula Kucharczyk, strażacy z komendantem p.  Stanisławem Wiatrakiem, Koła Gospodyń Wiejskich w Starej Błotnicy z przewodniczącą p. Martą Pietrzak i w Kaszowie z przewodniczącą Janiną Kucharczyk, sołtysi, dyrektorzy szkół.   Na uczestników festynu czekała moc  atrakcji zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.  Najmłodsi mogli bawić się na dmuchanych zjeżdżalniach, próbować chodzić po wodzie w kulach wodnych, poskakać na trampolinie, zaśpiewać ulubioną piosenkę w konkursie karaoke, w kąciku plastycznym pomalować twarz, puszczać ogromne bańki mydlane. Młodzież i dorośli rozgrywali mecze piłki nożnej oraz mogli wziąć udział w konkursach rodzinnych. Całość uświetniły występy przedszkolaków z punktów przedszkolnych w Kaszowie, Starym Kadłubie, Starych Sieklukach, Starym Goździe i uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Stara Błotnica. Dla wszystkich uczestników  festynu była wata cukrowa bez ograniczeń(nieodpłatnie). Festyn był utrzymany  w bajkowej scenografii, a  przebrane dzieci w postaci z bajek otrzymały nagrody. Wójt p. Marcin Kozdrach oraz przewodniczący Rady Gminy Roman Popowicz wręczyli puchary oraz medale zwycięskim drużynom w rozgrywkach w piłkę nożną. Nagrodę główną w konkursach przedszkolaków – quad wręczył wójt Gminy Stara Błotnica Marcin Kozdrach.

Dużym zainteresowaniem cieszył się występ młodzieżowego zespołu FuzjA.

Impreza była bardzo udana, nawet pogoda zrobiła nam niespodziankę i tego dnia świeciło słońce.

Impreza była współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny (Kapitał Ludzki), Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Inspiracja,  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy.

Organizatorzy składają podziękowania za pomoc w przygotowaniu festynu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaszowie, Kołu Gospodyń Wiejskich w Kaszowie, radnym p. Janowi  Utkowskiemu i Kazimierzowi Szubińskiemu oraz sponsorom p. Jaworskim właścicielom piekarni „Expuch” w Jedlińsku.

Wróć