Uczniowie klasy II Gimnazjum w Starej Błotnicy w dniu 19 lutego 2013 roku uczestniczyli w lekcji WOS-u, która odbyła się w niecodziennej scenerii. Za salę lekcyjną posłużyły pokoje w Urzędzie Gminy. W role nauczyciela wcielił się Pan Wójt Marcin Kozdrach wraz z kadrą kierowniczą Urzędu Gminy. Lekcja ta pozwoliła uczniom zweryfikować w praktyce wiedzę o samorządzie i administracji. Lekcja była tym przyjemniejsza, że Pan Wójt nie przewidział robienia na jej zakończenie żadnego sprawdzianu. Chociaż może szkoda bo byłaby może okazja na zdobycie celujących ocen.

Wróć