Informujemy, że od dnia 02.09.2013r. będzie można składać nowe wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy trwający od dnia 01.11.2013r. do 31.10.2014r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w terminie :
1) do dnia 30 września – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień następuje do dnia 30 listopada,
2) od dnia 1 października do dnia 30 listopada - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień następuje do dnia 31 grudnia.

Prawo do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2013/2014 będzie ustalane na podstawie dochodów członków rodziny osiągniętych w 2012r. ( pomniejszonych o dochody utracone oraz powiększonych o dochody uzyskane).

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku dziecka uczącego się w szkole ponadgimnazjalnej konieczne jest dostarczenie do dnia 15.09.2013r., zaświadczenia szkolnego lub złożenie oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły. Jest ono niezbędne do wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, a w przypadku dziecka które ukończyło 18 rok życia również do wypłaty zasiłku rodzinnego.

Wróć