tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/Logo kapital ludzki.JPG

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy informuje, że prowadzi rekrutację do udziału w Projekcie „Nowe szanse – nowe możliwości” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych. 
Uczestnikami projektu mogą być osoby:
• Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy i/lub
• Nieaktywne zawodowo tj. osoba pozostająca bez zatrudnienia i/lub
• Osoby zatrudnione i/lub
• Posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności .
Rekrutacja uczestników projektu będzie się odbywała na zasadzie równości szans kobiet i mężczyzn. Informacja o rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz zostaną rozwieszone ogłoszenia o naborze do projektu w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców gminy. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Nowe Szanse- Nowe Możliwości „
W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się do tut. Ośrodka w terminie do 28.02.2013 r. 
Stara Błotnica , dnia 06.02.2013 r.


Dokument w formacie .doc

Wróć