Strategia rozwoju
Strategia Rozwoju Gminy znajduje się na stronie: http://www.starablotnica.bip.org.pl/ w zakładce Gminne Programy

Wróć