W dniu 24 grudnia 2014 r. Urząd Gminy nieczynny

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/12_2014/24_grudnia.jpg

INFORMACJA

 

         Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2014 Wójta Gminy Stara Błotnica dzień 24 grudnia 2014 roku (Wigilia) w Urzędzie Gminy Stara Błotnica jest dniem wolnym od pracy, w zamian za Święto przypadające w sobotę tj. 1 listopada 2014 roku.

Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej...

Program mPotęga

 tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/12_2014/sowa.jpgW ramach programu grantowego „mPotęga” organizowanego przez Fundację mBank Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kaszowie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Matematyka łączy pokolenia”. Projekt ten skierowany jest do uczniów klasy VI oraz ich rodziców. W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl czterech spotkań. Zajęcia te mają na celu przygotowanie uczniów do ważnego sprawdzianu po klasie VI oraz pokazanie uczestnikom, że matematyka da się okiełznać. Będzie to również okazja do wymiany doświadczeń oraz wykorzystania poznanych gier do ćwiczenia zadań matematycznych. 

Więcej...

Informacja dla mieszkańców miejscowości: Stary Kobylnik i Siemiradz

Szanowni Państwo: informujemy, że w dniu 18.12.2014r. o godz. 18.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kobylniku odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami firmy projektowej SAFEGE Oddział w Polsce, na którym zostaną Państwu przedstawione szczegółowe informacje na temat planowanej inwestycji: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami /do pierwszej studzienki na działce/ w gminie Stara Błotnica dla miejscowości: Stary Kobylnik i Siemiradz.

Więcej...

Informacja dla mieszkańców miejscowości: Stary Kiełbów, Nowy Kiełbów, Stare Siekluki

Szanowni Państwo: informujemy, że w dniu 18.12.2014r. o godz. 16.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej w Starych Sieklukach odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami firmy projektowej SAFEGE Oddział w Polsce, na którym zostaną Państwu przedstawione szczegółowe informacje na temat planowanej inwestycji, t.j. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami /do pierwszej studzienki na działce/ w gminie Stara Błotnica dla miejscowości: Stary Kiełbów, Nowy Kiełbów, Stare Siekluki (po zachodniej stronie trasy ekspresowej E-7)"

Więcej...

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/12_2014/strategia bezpieczenstwa narodowego.jpg

5 listopada 2014 r. zatwierdzona została przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, będąca głównym dokumentem dotyczącym bezpieczeństwa narodowego.
Definiuje ona nasze interesy i działania w dynamicznie zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa, a także odwołuje się do relacji w ramach organizacji międzynarodowych, takich jak Unia Europejska czy Pakt Północnoatlantycki. Jest to także pierwszy dokument szeroko integrujący sprawy bezpieczeństwa, odnoszące się zarówno do zagrożeń polityczno-militarnych, jak i społeczno-ekonomicznych.

Więcej...

Akcja społeczna "Bezpieczny, bo widoczny"

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/10_2014/1-147680.jpgNa drogach wciąż giną lub ulegają poważnym wypadkom dzieci. Najczęściej są pieszymi – małymi, niewidocznymi w ciemnościach punktami. Niestety nie wszyscy są świadomi tego, że niewielki, odblaskowy element przyczepiony do kurtki czy buta może zapobiec tragedii. Właśnie ruszyła akcja społeczna "Bezpieczny, bo widoczny", która ma propagować noszenie odblasków.
W czwartek, 23 października, w Komendzie Głównej Policji odbyła się konferencja prasowa poświęcona akcji społecznej „Bezpieczny, bo widoczny”. Podczas spotkania miała miejsce premiera klipów, promujących noszenie odblasków przez dzieci. W filmikach wystąpili Paulina Holtz, Karolina Malinowska, Omenaa Mensah oraz Artur Chamski.
Głównym celem akcji jest zwiększenie świadomości dorosłych na temat bezpieczeństwa dzieci, ale także realna zmiana –pojawienie się na ulicach świecących punkcików oznaczających ŻYCIE! Najnowsza ustawa nakłada obowiązek noszenia odblasków tylko poza obszarem zabudowanym. Należy pamiętać, że powinny one być noszone po zmroku również w mieście. To rozsądna konieczność.

Więcej...

Ogłoszenie o sprzedaży (2014-10-28)

Gmina Stara Błotnica ogłasza do sprzedaży następujące składniki majątku ruchomego:

Samochód     
Marka:
Renault Mascott  Śmieciarka160.65
CENA WYWOŁAWCZA: 24 600 PLN-  wyceniony przez rzeczoznawcę
Rok produkcji: 2006                                                     
Pierwsza rejestracja: 07.2007r
Wadium 1000zł

Samochód
Marka:
ŻUK A 156
CENA WYWOŁAWCZA: około 1000PLN
Pierwsza rejestracja: 12.1987r
Wadium 200 zł

Piec
Do sprzedania jest również stary stalowy miałowy piec centralnego ogrzewania, którego waga wynosi około 1080kg.

Więcej...

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości (2014-10-16)

Wójt Gminy Stara Błotnica ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości położonych w obrębie Jakubów, stanowiących własność Gminy Stara Błotnica 

1/ nieruchomość rolna oznaczona numerem działki 287 o pow. 0,2500 ha (RV-O,0500 ha, RVI-O,2000 ha)
- KW Nr RA2G100003317/7
- cena wywoławcza - 3 200 zł
- wadium - 640 zł
2/ nieruchomość rolna oznaczona numerem działki 359 o pow. 0,3700 ha (RlIlb-0,0500 ha, RV-O,0800 ha, PsV-O,0200 ha, RVI-O,0500 ha, RIVb-O,1100 ha, RIVa-O,0300 ha, W-PsV-O,0200 ha, W-RV-O,0100 ha)
- KW Nr RA2GI000033 l 7/7
- cena - 4 700 zł
- wadium - 940 zł

Więcej...

Zakup motopompy (2014-10-10)

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/10_2014/logo_informacja_2.jpg

Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Błotnicy zakupiła motopompę pożarniczą VC 82ASE o wartości 27.810,00 zł. Jednostka pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 13.905,00 zł, z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w kwocie 10.000,00 zł oraz z budżetu Gminy Stara Błotnica w wysokości 3.905,00 zł. Zakup nowoczesnego sprzętu przyczyni się do szybszego i sprawniejszego działania Jednostki w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Dzięki zwartej konstrukcji motopompa pożarnicza może być łatwo przenoszona i ustawiana w pobliżu pożaru oraz w ciasnych, trudno dostępnych miejscach. Wydajność sprzętu wynosi 1600 l/min.

Więcej...

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP (2014-10-10)

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/10_2014/logo_informacja_1.jpg

Zadanie zrealizowane przez Gminę Stara Błotnica pn.: „Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Starej Błotnicy” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Gmina Stara Błotnica w ramach w/w zadania zakupiła fabrycznie nowy sprzęt pożarniczy, tj. motopompę KTH100, wąż korus 52/20 ŁA, agregat FH 3001 oraz wąż ssawny 110/2.5 m pcv, posiadający atesty i spełniający normy powszechnie obowiązujące dla w/w urządzeń. Realizacja przedmiotowego zadania przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa zarówno wśród mieszkańców, jak i samych strażaków, poprzez szybkie i sprawne reagowanie na wypadek pożaru lub miejscowych zdarzeń wywołanych czynnikami atmosferycznymi.
Koszt całkowity zadania: 16.385,76 zł Koszt dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie : 8.192,00 zł

Więcej...

Ogłoszenie o sprzedaży (2014-10-09)

Gmina Stara Błotnica ogłasza do sprzedaży następujące składniki majątku ruchomego:

Samochód Marka: Renault Mascott Śmieciarka 160.65  CENA WYWOŁAWCZA: 24 600 PLN- wyceniony przez rzeczoznawcę Rok produkcji: 2006  
Samochód Marka: ŻUK A 156 CENA WYWOŁAWCZA: około 1500PLN  Rok produkcji: 1987  
Piec Do sprzedania jest również stary stalowy miałowy piec centralnego ogrzewania, którego waga wynosi około 1080kg. 

Więcej...

Informacja dla pracodawców

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
2. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Więcej...

Wójt Gminy Stara Błotnica zaprasza do konsultacji projektu programu współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/10_2014/konsultacje_spol_logo.jpg
Wójt Gminy Stara Błotnica zaprasza do konsultacji projektu programu współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.
Szanowni Państwo, wypełniając zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkładam do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projekt Programu współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2014 poz. 1118) w 2015 r.Bardzo proszę o zapoznanie się z przedłożonym projektem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 46 Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 3 października 2014 r.

Więcej...

I Bieg Błotnicki - 2014

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/09_2014/bieg_blotnicki.jpgOrganizatorzy: Klub Sportowy "BŁOTNICA", Gmina Stara Błotnica, Gminna Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół Gminnych w Starej Błotnicy, Fundusz Ziemi Białobrzeskiej - Koalicja dla młodych „Działaj Lokalnie” zapraszają na Pierwszy Bieg Błotnicki, który odbędzie się 28 września (niedziela) . Zbiórka na boisku piłkarskim w Starej Błotnicy. Początek godz. 11.30. Zgłoszenia są przyjmowane do 22 września w Urzędzie gminy Stara Błotnica pokój nr 6 lub u dyrektorów szkół. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać/przynieść zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu. Bieg zostanie rozegrany w następujących kategoriach: Biegi maluchów - rocznik od 2007 do 2009 (dziewczęta i chłopcy ) - dystans 200 m. Klasa II, III i IV szkoła podstawowa - rocznik 2004,2005,2006 (dziewczęta i chłopcy ) - dystans 400m. Klasa V, VI szkoła podstawowa - rocznik 2002,2003 (dziewczęta i chłopcy )  - dystans 800m. Klasa I, II, III gimnazjum – rocznik 2001,2000,1999 (dziewczęta i chłopcy )  - dystans 1200m. Ponadgimnazjalne – rocznik od 1998 do 1995 (dziewczęta i chłopcy) – dystans 2km. Kobiety i mężczyźni – rocznik od 1994 do 1979 – dystans 2km. Kobiety i mężczyźni – rocznik od 1978 i starsi – dystans 2km.
Obowiązuje strój sportowy!!!

 

Więcej...

Sprawozdanie z warsztatów muzycznych Tupadły 2014

W dniach 17- 25 sierpnia 2014 roku grupa złożona z 38 członków Gminnej Orkiestry Dętej w Starej Błotnicy uczestniczyła w warsztatach muzycznych w nadmorskiej miejscowości Tupadły. Każdego dnia uczniowie brali udział w próbach w sekcjach instrumentalnych oraz w ćwiczeniach całego składu orkiestry pod batutą kapelmistrza- p. Marka Bąbolewskiego. Ciężką pracę urozmaicały codzienne wyjścia na plażę w Jastrzębiej Górze. Ładna pogoda sprzyjała świetnej zabawie i kąpielom, lecz ze względu na temperaturę Bałtyku-zwłaszcza tym słonecznym. 

Więcej...

Dofinansowanie dla Gminy z WFOŚiGW (2014-09-15)

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/09_2014/logo_wfosigw.jpg

Gmina Stara Błotnica pozyskała dofinansowanie w wysokości 195 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup ciągnika rolniczego marki NEW HOLLAND T5.95 o mocy 99 KM i wozu asenizacyjnego PN-70 MEPROZET o pojemności 7000 l do odbioru nieczystości ciekłych z terenu gminy Stara Błotnica.
Mamy nadzieję, że zakupiony sprzęt przyczyni się do poprawy warunków gospodarczo – społecznych oraz ochrony środowiska naturalnego na terenie naszej Gminy.

Więcej...

ARR przyjmuje powiadomienia od Rolników poszkodowanych embargiem

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_01_2014/arr_logo.jpg

W ślad za komunikatem Komisji Europejskiej (KE) dotyczącym wprowadzenia wyjątkowych środków wsparcia w sektorze owoców i warzyw, dla Rolników poszkodowanych embargiem rosyjskim, oraz w nawiązaniu do instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego realizując zapisy ww. instrukcji przyjmuje powiadomienia dotyczące zamiaru przeprowadzenia wycofania z rynku owoców lub warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży.

Więcej...

„Inkubujemy Wspólnoty Gruntowe II”

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/zdjecia_08.2014/logo_stowarzyszenie_aktywni.jpg

Stowarzyszenie Aktywni zaprasza do wzięcia udziału w II edycji pierwszego w Polsce projektu poświęconego wspólnotom gruntowym pt.: „Inkubujemy Wspólnoty Gruntowe II”. W ramach projektu oferujemy Państwu unikatową i bezpłatną pomoc w zakresie reaktywacji i prowadzenia wspólnot gruntowych w postaci cyklu szkoleń i doradztwa. Zajęcia i doradztwo prowadzone będą przez posiadających wieloletnie doświadczenie praktyków tematyki prawa wspólnot gruntowych. Zajęcia odbywać się będą w wynajmowanych przez nas do tego celu salach w obszarze gminy/powiatu np. w szkołach podstawowych, czy salach urzędu. Podczas zajęć zapewniamy także catering dla uczestników projektu. Wspólnoty gruntowe do projektu zgłaszać mogą osoby indywidualne, a także urzędy gmin. Z obszaru jednej gminy może zostać zgłoszonych kilka wspólnot gruntowych. Aby wziąć udział w projekcie, wystarczy wypełnić i odesłać do nas załączony formularz rekrutacyjny. Rekrutacja trwa do 10 września 2014 roku. Więcej informacji na temat projektu znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.wspolnotygruntowe.pl.

Więcej...

Przyjmowanie wniosków na stypendia szkolne

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/zdjecia_08.2014/ksiazki_stypendia.jpgOd 1 września 2014 roku przyjmujemy wnioski na stypendia szkolne!


Wraz z nowym rokiem szkolnym 2014/2015 rodzice, opiekunowie prawni, a także pełnoletni uczniowie, zamieszkali na terenie Gminy Stara Błotnica, mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów i słuchaczy kolegiów.
 Pomoc materialna przysługuje: 
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Więcej...

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika SP ZOZ w Starej Błotnicy

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz. 217) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą ( Dz. U. z 2012r. poz. 182) Gmina Stara Błotnica ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy
I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy Stara Błotnica Nr 9, 26-806 Stara Błotnica
II.Stanowisko objęte konkursem: Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy

Więcej...

Letni Turniej o Puchar Wójta i Rady Gminy - 2014

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/Zdjecia_07_2014/aaDSC_0170.JPGW niedzielę 13 lipca na boiskach w Starej Błotnicy i Kaszowie rozpoczął się Letni Turniej o Puchar Wójta i Rady Gminy Stara Błotnica. Na starcie stanęło 6 drużyn: Kaszów, Gózd, Czyżówka, Siekluki, Stary Kadłub i Nowy Kiełbów.
27 lipca odbył się finał turnieju. W meczu o trzecie miejsce Nowy Kiełbów pokonał Kaszów 4 : 1 natomiast w meczu finałowym Gózd pokonał Stary Kadłub 4 : 2.
Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:
I – Gózd   II – Stary Kadłub      III – Nowy Kiełbów   IV – Kaszów  V – Czyżówka  VI – Siekluki  

Tytuł najlepszego bramkarza przypadł Mariuszowi Rogolińskiemu (Gózd) a najlepszym zawodnikiem został Jarosław Jurczak (Stary Kadłub).

Więcej...

Zwrot podatku akcyzowego II termin w 2014 r.

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/Zdjecia_07_2014/Wniosek0001.jpgPrzypominamy rolnikom - producentom rolnym, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej - powinni zbierać faktury VAT a następnie złożyć wniosek do wójta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych
w poniższych terminach:
• w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
• w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.
Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Stara Błotnica w sali konferencyjnej 

Więcej...

Wyprawka szkolna 2014

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/Zdjecia_07_2014/MEN.jpgMinisterstwo Edukacji Narodowej pinformowało, że w 2014 r. będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

 

Więcej...

ROLNIKU - śpiesz się powoli...!

tl_files/tiny_templates/loga_informatora/krus.jpgPrace na polu trwają wiele miesięcy. Aby uzyskać wysokie plony rolnicy orzą ziemię, bronują, nawożą pola, sieją zboża i tak rok w rok. Lipiec i sierpień to okres najintensywniejszej pracy na wsi. Rozpoczyna się okres zbiorów - koszenie zboża a potem prasowanie i zwożenie słomy z pól. Wszystko prędko, by uciec przed deszczową pogodą, która pogorszy zbiory i opóźni żniwa.

Jak co roku chcemy przypomnieć wszystkim rolnikom, aby w tym gorącym okresie nie zapominali o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych.
W ubiegłym roku na Mazowszu odnotowano ponad 3 tys. zgłoszeń wypadków na terenach wiejskich, z czego 15 wypadków to zdarzenia śmiertelne. Poszkodowane są również dzieci, które pomagają rodzicom w pracy lub bez opieki przebywają w niebezpiecznych miejscach w pobliżu wykonywanych prac. Niestety sprawcami lub świadkami tych wypadków jest często najbliższa rodzina lub sąsiedzi.

Więcej...

Starodawne Obrzędy Weselne - Festyn

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/Zdjecia_07_2014/festyn_obrzedy_weselne/DSC02738.JPGStarodawne Obrzędy Weselne – to motyw przewodni festynu który odbył się 29 czerwca 2014 roku w Starej Błotnicy. Organizatorem i gospodarzem wydarzenia było Stowarzyszenie Kobiet dla Starej Błotnicy na czele z Panią Prezes Martą Pietrzak pod patronatem Wójta Gminy Marcina Kozdracha. Celem imprezy była chęć zrobienia czegoś ciekawego i innego niż zwykły festyn rodzinny. Czegoś, co jeszcze bardziej wpłynie na integrację oraz przyczyni się do kultywowania tradycji wśród przybyłych gości. Atrakcje tego dnia były zaadresowane do wszystkich. którzy mają poczucie humoru i uwielbiają bawić się na świeżym powietrzu. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenie celebrowaną przez ojca Andrzeja Kustera, po której orszak weselny wraz z kapela udał się w miejsce zaaranżowane do odegrania całego spektaklu tj. parking przed Urzędem Gminy. Całą uroczystość prowadzili starostwie weselni: Agnieszka Kucharczyk i Sylwester Leśnowolski, którzy komentarzami wprowadzali poszczególne części inscenizacji.

Więcej...

Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym

tl_files/tiny_templates/loga_informatora/krus.jpgMaszyny czynią pracę człowieka lżejszą i wydajniejszą. Trudno sobie dziś wyobrazić gospodarstwo rolne bez maszyn. Mechanizacja prac niesie jednak zagrożenia dla zdrowia i życia rolników, jeżeli maszyny są źle użytkowane, niewłaściwie skonstruowane lub zużyte czy niekompletne. Wypadkom wskutek pochwycenia przez ruchome części maszyn – na terenie działania Placówek Terenowych KRUS w Radomiu, Białobrzegach, Grójcu, Kozienicach, Przysusze i Zwoleniu - w 2013 roku uległo 77 rolników. Najwięcej wypadków ma miejsce przy obsłudze m.in. pilarek tarczowych i łańcuchowych, heblarek, pras do słomy i siana, rozrzutników obornika, sieczkarni, sadzarek do ziemniaków, siewników zbożowych, kosiarek, śrutowników, rozdrabniaczy okopowych, elektronarzędzi oraz różnego typu przekładni pasowych, ciągników i wielu innych maszyn 

Więcej...

KARTA DUŻEJ RODZINY - na start

 tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/Zdjecia_06_2014/Ikona_rodzina.png "Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.Już od 16 czerwca każda rodzina z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu będzie mogła w swojej gminie złożyć  wniosek o wydanie  karty. Karta Dużej Rodziny realnie pomoże rodzinom wielodzietnym w codziennym życiu: dostępie do kultury  oraz aktywnego wypoczynku. Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wkrótce pełną listę będzie można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Mieszkańcy Gminy  Stara  Błotnica, wnioski o Kartę Dużej Rodziny, mogą już składać od 16 czerwca 2014 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starej  Błotnicy w godzinach urzędowania Ośrodka.

Więcej...

"Gminnie i Rodzinnie" w Starym Goździe

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/Zdjecia_06_2014/Gminnie_rodzinnie/gminieirodzinnie2014.jpgGminnie i Rodzinnie
Pod takim hasłem przebiegał Gminny Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, którego organizatorem i gospodarzem był Zespół Szkół Gminnych w Starym Goździe, pod patronatem Gminy Stara Błotnica. Festyn rozpoczęła uroczysta Msza Święta celebrowana przez kanonika Janusza Kurka i ojca Andrzeja Kustera. Na terenie szkoły wszystkich miłych gości, dorosłych i dzieci, powitała pani dyrektor Anna Ziomek oraz wójt Gminy Stara Błotnica Marcin Kozdrach, który obdarował społeczność szkolną pamiątkowym laptopem.

 

Więcej...

Rekrutacja do punktów przedszkolnych w Gminie Stara Błotnica

tl_files/tiny_templates/zDJECIA_05_2014/Przedszkole_logo.jpgInformujemy Mieszkańców Gminy, o rekrutacji do punków przedszkolnych w Starym Kadłubie, Kaszowie, Starym Goździe i starych Sieklukach. W dniach od 02.06.2014 r do 11.06.2014 r rodzice mogą składać deklarację o dalszym uczęszczaniu ich dzieci do punktów przedszkolnych lub wniosek o przyjęcie dziecka po raz pierwszy. Wzory dokumentów oraz regulamin rekrutacji dostępne są w szkołach oraz na stronie internetowej gminy Stara Błotnica.

Więcej...

GMINNY FESTYN RODZINY Z OKAZJI DNIA DZIECKA

tl_files/tiny_templates/zDJECIA_05_2014/Dzien_dziecka_2014.jpg

1 czerwca 2014 r. w Starym Goździe

Program imprezy:
12:00 Msza św. w kościele pw. Św. Józefa Robotnika w Starym Goździe
13:15 Powitanie
13:30 Występy Punktów Przedszkolnych
13:50 Występy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
14:30 Występ KGW z Kaszowa i Starej Błotnicy
15:00 Zabawne konkursy i turnieje

Więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 15-04-2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 15 kwietnia w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/pdf-logo.jpgObwieszczenie do pobrania

Więcej...

Turniej halowej piłki nożnej o puchar Wójta i Rady Gminy w Starej Błotnicy 2014 r.

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/Pilkarz do ogl o turnieju.JPGDo udziału w turnieju zapraszamy drużyny męskie i żeńskie z terenu gminy Stara Błotnica.
Ilość zawodników w drużynie – 4 do 6 osób.
W dniach 15-16 marca 2014 r. odbędą się mecze w kategoriach: 
- dziewczęta - szkoła podstawowa
- chłopcy - szkoła podstawowa
- dziewczęta - gimnazjum i starsze
- chłopcy - gimnazjum

Serdecznie zapraszamy!

Więcej...

SPZOZ w Starej Błotnicy zatrudni lekarza

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_02_2014/laska_eskulapa_logo.jpg

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy zatrudni lekarza rodzinnego  i/lub pediatrę do pracy w pełnym wymiarze czasu. Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Wiecej informacji pod telefonami: 48 6197 085 lub 602 537 163 lub  na miejscu w Osrodku Zdrowia w Starej Błotnicy k. Radomia. Stara Błotnica nr 9; 26-806 Stara Błotnica 

Więcej...