Trwa V edycja konkursu „Lekcja z SITA” (2015-12-30)

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_do_atykulu_2015/12_2015/LekcjazSita2015.jpg„Lekcja z SITA” to konkurs dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, organizowany przez tygodnik „Głos Nauczycielski”. Udział w konkursie otwiera przed szkołą możliwość wdrożenia nowoczesnej, skutecznej metody nauki języków obcych. Zwycięska szkoła otrzyma sprzęt i materiały SITA oraz licencję na prowadzenie zajęć tą metodą w kolejnym roku szkolnym. Obecnie, na bazie dotychczasowych edycji konkursu, lekcje z SITA prowadzone są w 7 szkołach na terenie całej Polski.
Metoda SITA łączy odkrycia naukowe dotyczące zapamiętywania w stanie relaksu z najlepszymi doświadczeniami tradycyjnych metod nauki języków obcych. Zwiększa się efektywność przyswajania wiedzy, a uczniowie nie tylko zapamiętują nowe słowa i zwroty łatwiej i szybciej, ale, dzięki regularnemu relaksowi, są również bardziej skoncentrowani i odprężeni na innych lekcjach.

Więcej...

Informacja dla mieszkańców Starego i Nowego Kiełbowa oraz Starych Siekluk (2015-12-22)

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_do_atykulu_2015/12_2015/Niwelator.jpgSzanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że w związku z wykonywanym projektem sieci kanalizacji sanitarnej od dnia 28 grudnia 2015 r. rozpoczną się pomiary terenowe geodezyjne na obszarze Starego Kiełbowa, a następnie Nowego Kiełbowa i Starych Siekluk. W celu usprawnienia prac terenowych niezbędne będzie współdziałanie mieszkańców (właścicieli nieruchomości) z geodetami, szczególnie w kwestii udzielenia informacji o usytuowaniu szamb na posesjach. 
W związku z powyższym prosimy o Państwa współpracę.

WÓJT GMINY  MARCIN KOZDRACH

Więcej...

Zakończyła się realizacja zadania pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stara Błotnica”

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_do_atykulu_2015/12_2015/logo.jpg 

Wójt Gminy Stara Błotnica informuje, że zrealizował zadanie pod nazwą „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stara Błotnica” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,w formie dotacji, w kwocie 9.225,00 zł.
Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli Gminie Stara Błotnica,jej podmiotom oraz mieszkańcom na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i unijnych.
Dokument otwiera drogę do finansowania inwestycji obejmujących m.in. termomodernizację budynków publicznych i mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła, instalację OZE, zwiększenie efektywności energetycznej.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 12 300,00 zł.

Więcej...

Zakończyła się realizacja zadania pod nazwą „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu... .

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_do_atykulu_2015/10_2015/Info_ azbest20102015.JPG Wójt Gminy Stara Błotnica informuje, iż zakończyła się realizacja zadania pod nazwą „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Stara Błotnica w 2015 roku” Z 48 prywatnych posesji z terenu naszej gminy zostało zebranych  164,88 ton odpadów zawierających azbest. Łączny koszt inwestycji wyniósł 52 890,04 zł.

Więcej...

Informacja dla pracodawców

Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, winien złożyć stosowny wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Więcej...

Alkohol - III rata opłaty za korzystanie z zezwoleń.

Alkohol - III rata opłaty za korzystanie z zezwoleń.
Urząd Gminy Stara Błotnica przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w Gminie Stara Błotnica, że 30 września 2015 r. mija termin dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.

Więcej...