Przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego od rolników (2016-08-01)

Urząd Gminy Stara Błotnica przypomina o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego.

Wymagane dokumenty:

 wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,

 faktury VAT (oryginały) potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.,

zestawienie faktur i ilości litrów ON

umowy dzierżawy

wszystkie druki będą udostępnione w Urzędzie Gminy

 

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

  • 1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

  

Więcej...

Badanie struktury gospodarstw rolnych (2016-05-20)

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_do_artykulu_2016/05_2016/BSR2016.jpgW dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR). Celem badania jest pozyskanie danych na potrzeby analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, a także ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Wyniki badania służą również kształtowaniu polityki żywnościowej państwa. Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli przekazać dane przez Internet, telefonicznie lub ankieterowi statystycznemu. Najwygodniejszą formą uczestnictwa w badaniu jest samodzielny spis przez Internet za pośrednictwem strony internetowej http://stat.gov.pl aktywny w dniach 1 - 9 czerwca 2016 roku. Udział w badaniu wylosowanych gospodarstw rolnych jest obowiązkowy.

ROLNIKU SPISZ SIĘ SAM
Samodzielnie będzie można się spisać tylko w dniach od 1 do 9 czerwca!
Termin spisu internetowego: 01-09.06.2016 r.
Adres strony internetowej do samospisu: https://rolnictwo.stat.gov.pl.

Więcej...

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2016 r. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (2016-04-01)

WÓJT GMINY STARA BŁOTNICA ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2016 r. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Celem konkursu ofert jest wyłonienie i powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Stara Błotnica wraz udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji. Rodzaj zadania – działalność w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – Zorganizowanie II Błotnickiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych w tym wspieranie realizacji działań społeczności w kultywowaniu tradycji ludowej oraz zachęcenie społeczeństwa lokalnego do aktywnego udziału w zorganizowanej imprezie kulturowej.

Więcej...

„ Rodzina 500 plus ” (2016-03-17)

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy pokój nr 17 od dnia 1 kwietnia 2016 r., za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku. Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego będzie jednak dłuższy, od kwietnia 2016 r. aż do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków, kiedy Program wejdzie w życie.

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr.1- wniosek o 500 plus
Zał. Nr 2
Zał. Nr 3
Oświadczenie

Więcej...

Gminny Turniej Tenisa Stołowego (2016-02-28)

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_do_artykulu_2016/03_2016/turniej tenisa gozd/Erikson 188.jpgZespół Szkół Gminnych w Starym Goździe już po raz szesnasty był organizatorem kolejnej edycji Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i mieszkańców naszej gminy i nie tylko. Patronat nad imprezą sprawuje Wójt Gminy Stara Błotnica,  Zespół Szkół Gminnych w Starym Goździe oraz Uczniowski Klub Sportowy „TYMIANKA”.

Więcej...

Trwa V edycja konkursu „Lekcja z SITA” (2015-12-30)

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_do_atykulu_2015/12_2015/LekcjazSita2015.jpg„Lekcja z SITA” to konkurs dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, organizowany przez tygodnik „Głos Nauczycielski”. Udział w konkursie otwiera przed szkołą możliwość wdrożenia nowoczesnej, skutecznej metody nauki języków obcych. Zwycięska szkoła otrzyma sprzęt i materiały SITA oraz licencję na prowadzenie zajęć tą metodą w kolejnym roku szkolnym. Obecnie, na bazie dotychczasowych edycji konkursu, lekcje z SITA prowadzone są w 7 szkołach na terenie całej Polski.
Metoda SITA łączy odkrycia naukowe dotyczące zapamiętywania w stanie relaksu z najlepszymi doświadczeniami tradycyjnych metod nauki języków obcych. Zwiększa się efektywność przyswajania wiedzy, a uczniowie nie tylko zapamiętują nowe słowa i zwroty łatwiej i szybciej, ale, dzięki regularnemu relaksowi, są również bardziej skoncentrowani i odprężeni na innych lekcjach.

Więcej...

Informacja dla mieszkańców Starego i Nowego Kiełbowa oraz Starych Siekluk (2015-12-22)

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_do_atykulu_2015/12_2015/Niwelator.jpgSzanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że w związku z wykonywanym projektem sieci kanalizacji sanitarnej od dnia 28 grudnia 2015 r. rozpoczną się pomiary terenowe geodezyjne na obszarze Starego Kiełbowa, a następnie Nowego Kiełbowa i Starych Siekluk. W celu usprawnienia prac terenowych niezbędne będzie współdziałanie mieszkańców (właścicieli nieruchomości) z geodetami, szczególnie w kwestii udzielenia informacji o usytuowaniu szamb na posesjach. 
W związku z powyższym prosimy o Państwa współpracę.

WÓJT GMINY  MARCIN KOZDRACH

Więcej...

Zakończyła się realizacja zadania pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stara Błotnica”

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_do_atykulu_2015/12_2015/logo.jpg 

Wójt Gminy Stara Błotnica informuje, że zrealizował zadanie pod nazwą „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stara Błotnica” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,w formie dotacji, w kwocie 9.225,00 zł.
Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli Gminie Stara Błotnica,jej podmiotom oraz mieszkańcom na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i unijnych.
Dokument otwiera drogę do finansowania inwestycji obejmujących m.in. termomodernizację budynków publicznych i mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła, instalację OZE, zwiększenie efektywności energetycznej.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 12 300,00 zł.

Więcej...

Zakończyła się realizacja zadania pod nazwą „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu... .

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_do_atykulu_2015/10_2015/Info_ azbest20102015.JPG Wójt Gminy Stara Błotnica informuje, iż zakończyła się realizacja zadania pod nazwą „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Stara Błotnica w 2015 roku” Z 48 prywatnych posesji z terenu naszej gminy zostało zebranych  164,88 ton odpadów zawierających azbest. Łączny koszt inwestycji wyniósł 52 890,04 zł.

Więcej...

Informacja dla pracodawców

Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, winien złożyć stosowny wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Więcej...

Alkohol - III rata opłaty za korzystanie z zezwoleń.

Alkohol - III rata opłaty za korzystanie z zezwoleń.
Urząd Gminy Stara Błotnica przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w Gminie Stara Błotnica, że 30 września 2015 r. mija termin dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.

Więcej...