Pomoc przy wypełnianiu wniosków o dopłaty (2014-04-09)

 

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/wnio_arimr.jpg

Urząd Gminy Stara Błotnica informuje o możliwości skorzystania z pomocy udzielanej przez stażystów przy wypełnianiu wniosków o bezpośrednią płatność obszarową. Pomoc będzie udzielana w sali konferencyjnej w godzinach pracy urzędu od dnia 10 kwietnia 2014 roku. Termin składania wniosków upływa z dniem 15 maja 2014 roku.

Więcej...

V edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów (2014-04-16)

tl_files/tiny_templates/loga_informatora/krus.jpgOrganizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Konkurs przebiega we współorganizacji m.in. jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na roli oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą. Do udziału w Konkursie zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą. Konkurs przebiega w 2 etapach (Placówki Terenowej KRUS i wojewódzkim). Uczestnik ma za zadanie rozwiązać test wiedzy z zakresu zasad BHP podczas pracy w rolnictwie. Laureat I miejsca etapu PT KRUS reprezentować będzie swoją Placówkę Terenową w Konkursie na etapie wojewódzkim.

Więcej...

Turniej piłki nożnej na boisku ze sztuczną nawierzchnią o puchar Wójta i Rady Gminy w Starej Błotnicy

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_03_2014/pilka_nozna.jpgTurniej piłki nożnej na boisku ze sztuczną nawierzchnią o puchar Wójta i Rady Gminy w Starej Błotnicy 

Do udziału w turnieju zapraszamy drużyny męskie i żeńskie z terenu gminy Stara Błotnica. Uczestnicy muszą mieszkać na terenie Gminy Stara Błotnica. Turniej rozegrany zostanie na boisku ze sztuczną nawierzchnią, według oficjalnych przepisów gry w piłkę nożną. Ilość zawodników w drużynie – maksymalnie 10 osób. Jednocześnie na boisku może przebywać sześciu zawodników: bramkarz + 5 graczy z pola.
W dniu 13 kwietnia 2014 r. odbędą się mecze w kategoriach: 
- seniorzy
- oldboye – wiek 30+
- dziewczęta
Drużyny należy zgłaszać do  dnia 9 kwietnia 2014 r. 

Więcej...

MJWPU ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_04_2014/mjwpu.jpgMazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1: „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”

Więcej...

Turniej halowej piłki nożnej o puchar Wójta i Rady Gminy w Starej Błotnicy 2014 r.

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/Pilkarz do ogl o turnieju.JPGDo udziału w turnieju zapraszamy drużyny męskie i żeńskie z terenu gminy Stara Błotnica.
Ilość zawodników w drużynie – 4 do 6 osób.
W dniach 15-16 marca 2014 r. odbędą się mecze w kategoriach: 
- dziewczęta - szkoła podstawowa
- chłopcy - szkoła podstawowa
- dziewczęta - gimnazjum i starsze
- chłopcy - gimnazjum

Serdecznie zapraszamy!

Więcej...

SPZOZ w Starej Błotnicy zatrudni lekarza

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_02_2014/laska_eskulapa_logo.jpg

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy zatrudni lekarza rodzinnego  i/lub pediatrę do pracy w pełnym wymiarze czasu. Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Wiecej informacji pod telefonami: 48 6197 085 lub 602 537 163 lub  na miejscu w Osrodku Zdrowia w Starej Błotnicy k. Radomia. Stara Błotnica nr 9; 26-806 Stara Błotnica 

Więcej...

KRASNOLUDKOWE PRZEDSZKOLE

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_02_2014/krasnal-e1389611267972.jpg“Dziś małe przedszkole – jutro sukces w szkole.
Organizacja Punktów Przedszkolnych w Gminie Stara Błotnica”


Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Inspiracja” w partnerstwie z Gminą Stara Błotnica.


Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: 

http://krasnoludkowe-przedszkole.pl/


Więcej...

GOPS poszukuje do współpracy psychologa (2014-02-20)

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_01_2014/logo_Narodowa_strategia_spojnosci.jpg

Gmina Stara Błotnica /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy w ramach realizowanego projektu systemowego „Nowe szanse- nowe możliwości ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, skierowanego do 12 osób, kobiet i mężczyzn, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych w rolnictwie oraz niepełnosprawnych
POSZUKUJE DO WSPÓŁPRACY PSYCHOLOGA
do prowadzenia konsultacji indywidualnych dla 12 uczestników projektu.

Więcej...

GOPS poszukuje do współpracy doradcę zawodowego (2014-02-20)

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_01_2014/logo_Narodowa_strategia_spojnosci.jpg

Gmina Stara Błotnica /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy w ramach realizowanego projektu systemowego „Nowe szanse- nowe możliwości ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, skierowanego do 12 osób, kobiet i mężczyzn, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych w rolnictwie oraz niepełnosprawnych

POSZUKUJE DO WSPÓŁPRACY DORADCĘ ZAWODOWEGO

do prowadzenia konsultacji indywidualnych dla 12 uczestników projektu

Więcej...

Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej dla dzieci do lat 10 oraz 12 „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_02_2014/Puchar_tymbark_logo.jpgOgólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci do lat 10 oraz 12 „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, czyli Mistrzostw dziewcząt i chłopców w kategoriach U-10 i U-12, w którym nagrodą główną jest w tym roku wyjazd na mecz Niemcy – Polska w Hamburgu. Finał Ogólnopolski tegorocznej edycji zostanie rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie. Między innymi dzięki dużemu wsparciu Samorządów, w 2013 roku w rozgrywkach wzięło udział blisko 185 000 dzieci z całej Polski. Niemal w każdej gminie organizowane były mecze eliminacyjne.  Organizatorem i pomysłodawcą Turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, a sponsorem głównym, od ośmiu lat, firma Tymbark. Patronat honorowy nad Turniejem objęli: UEFA Grassroots, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Więcej...

Konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!”

tl_files/tiny_templates/loga_informatora/krus.jpgKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Warszawie
Placówka Terenowa w Białobrzegach
ogłasza w roku 2014

IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!” Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego, które zgłoszą swój akces w powyższym przedsięwzięciu. Konkurs na Mazowszu ma charakter 2-etapowy.

Więcej...

Rekrutacja do udziału w Projekcie „Nowe szanse – nowe możliwości” (2014-01-27)

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_01_2014/logo_Narodowa_strategia_spojnosci.jpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy informuje, że prowadzi rekrutację do udziału w Projekcie „Nowe szanse – nowe możliwości” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.
Informacja o rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz zostaną rozwieszone ogłoszenia o naborze do projektu w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców gminy. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się do tut. Ośrodka w terminie do 28.02.2014 r.

Więcej...

Uwaga producenci rolni!!! (2014-01-17)

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_01_2014/arr_logo.jpg

Od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.

Więcej...

Komunikat dla hodowców koni (2014-01-03)

 tl_files/tiny_templates/Zdjecia_01_2014/Logo_zwiazek_hodowcow_koni.jpg

KOMUNIKAT!!!

Polski Związek Hodowców Koni, przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 6 Rozporządzenia Komisji nr 504/2008/WE z dnia 6 czerwca 2008r. w sprawie identyfikacji koniowatych „koniowate urodzone na terytorium Wspólnoty są identyfikowane przed 31 grudnia roku, w którym urodziło się dane źrebię, lub w terminie sześciu miesięcy od daty urodzenia, w zależności od tego, która z dat przypada później”
W związku z powyższym, przypominamy, że zgodnie z Ustawą o systemie identyfikacji, źrebięta muszą być zgłaszane do identyfikacji zaraz po urodzeniu, najpóźniej 90 dni przed w/w terminem.
UWAGA!!! Dotyczy to wszystkich koni, również tych, które nie opuszczają gospodarstwa.

Więcej...

Nowoczesne czytanie Tuwima

Chcąc uhonorować całe polskie środowisko związane z literaturą Fundacja Czas Dzieci zaprasza do bezpłatnego oglądnięcia wszystkich wykładów z konferencji "Nowoczesne czytanie Tuwima. Poezja Juliana Tuwima dla dzieci wobec wyzwań nowoczesności w ujęciu literaturoznawczym i metodycznym"

 

Więcej...

"Najpopularniejszy Dzielnicowy roku 2013”

tl_files/tiny_templates/loga_informatora/KP_Policji_Bialobrzegi.jpgMając na uwadze zacieśnienie współpracy Policji ze społeczeństwem i podnoszenie skuteczności działań dzielnicowego, wyróżnienie rangi jego służby, a także poszerzeniu wiedzy mieszkańców o roli policjantów pierwszego kontaktu, proszę Państwa o wzięcie udziału w konkursie. 

Od 1 do 30 listopada 2013 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach będzie realizowany konkurs na Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku 2013. Głosy będzie można oddać tylko za pośrednictwem ankiety, które dostępne będą w Komendzie Powiatowej Policji w Białobrzegach, Posterunku Policji w Stromcu i Posterunku Policji w Radzanowie, a także w urzędach miast i gmin powiatu białobrzeskiego. 

Więcej...

Wyłożenie do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków.

Starosta Białobrzeski zawiadamia, że w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach przy ul. Żeromskiego 84, w Sali konferencyjnej i pokoju 31 na I piętrze , w terminie od 18.11.2013 do 06.12.2013 r. w godz. 9°°-15°° zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych: - BIAŁOBRZEGI - OBSZAR WIEJSKI
- PROMNA
- RADZANÓW
- STARA BŁOTNICA
- STROMIEC
- WYŚMIERZYCE - OBSZAR WIEJSKI
Dokumentacja tego projektu, składająca się z:
 rejestru gruntów
 rejestru budynków
 rejestru lokali
 kartotek budynków
 kartotek lokali
 mapy ewidencyjnej
opracowana została na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

Więcej...

Gmina Stara Błotnica wyróżniona statuetką Lider Regionu w kategorii Samorząd – Inwestycje

tl_files/tiny_templates/pliki/statuetka_Blotnica1.jpgGmina Stara Błotnica wyróżniona statuetką Lider Regionu w kategorii Samorząd – Inwestycje

Podczas uroczystej gali w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, Gmina Stara Błotnica otrzymała nagrodę Lider Regionu 2013 w kategorii Samorząd – Inwestycje. Kapituła nagrody doceniła wysiłki władz włożone w budowę między innymi dróg, boisk czy oczyszczalni ścieków.

Więcej...

I Turniej piłkarski o Puchar Wójta Starej Błotnicy.

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/I_turniej_o_puchar_wojta_2013/Turniej o puchar wojta2013.jpg04 i 05 października 2013r, w Publicznym Gimnazjum w Starej Błotnicy, p. R. Kierzkowski zorganizował Gminny Turniej Piłki Nożnej na nowo otwartym boisku ze sztuczną nawierzchnią. Udział w nim wzięły reprezentacje czterech gminnych szkół podstawowych i dwóch gimnazjalnych w kategorii chłopców i dziewcząt, w sumie dwanaście drużyn po 10 osób.
Najlepszą drużyną turnieju w kat. chłopców szkół podstawowych był Stary Gózd.

 

Więcej...

Zaproszenie na mecze fazy finałowej

HARMONOGRAM 27.10.2013

¼ FINAŁU
1. godz. 15.00 KIEŁBÓW – ŻABIA WOLA
2. godz. 15.30 CZYŻÓWKA – GÓZD
3. godz. 16.00 STARY KADŁUB – SIEKLUKI
4. godz.16.30 STARA BŁOTNICA – TURSK- ŁĘPIN

½ FINAŁU
Godz. 17.00 zwycięzcy 1-2
Godz. 17.30 zwycięzcy 3-4

Mecz o 3 miejsce
Godz. 18.30 przegrani ½ finału

FINAŁ
Godz. 19.00 wygrani ½ finału

Więcej informacji o turnieju tutaj


Więcej...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości (2013-10-18)

Wójt Gminy Stara Błotnica ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stara Błotnica położonych w obrębach: Kadłubek Nowy, Kobylnik. Więcej informacji tutaj

Więcej...

Zaproszenie do składania ofert (2013-10-03)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu: "Nauka drogą ku przyszłości" 

Szczegółowe informacje na naszej stronie biuletynu informacji publicznej w zakładce Zapytania ofertowe/Zapytania ofertowe -2013 rok. 

Więcej...

Informacja dla rolników dotycząca uboju zwierząt

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

Więcej...

I Turniej Sołectw Piłki Nożnej

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/I_turniej_solectw_pn/Boisko_sztuczna_nawierzchnia.JPGWójt i Rada Gminy

serdecznie zapraszają na

„I Turniej Sołectw Piłki Nożnej
na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Starej Błotnicy ’’.

Więcej...

Informacja konsultacjach przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu... (2013-09-16)

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/Mazowsze_logotyp.jpg

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o podjęciu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”

 

 

Więcej...

Zapytanie ofertowe-Dostawa posiłków do punktów przedszkolnych (2013-08-16)

tl_files/tiny_templates/pliki/Inspiracja/Logo_inspiracja.jpg

Zapytanie ofertowe którego przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci w  wieku od 3 do 5 lat uczęscczających do Punktów Przedszkolnych w Gminie Stara Błotnica.
Zamawiający: Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Inspiracja” Jastrzębia 118 P m 4, 26-631 Jastrzębia NIP 7962831386, REGON 141414301 Telefon: (48)610 68 50; 508 865 834 Adres e-mail: ela.pietruszewska@wp.pl
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat uczęszczających do 4 punktów przedszkolnych na terenie Gminy Stara Błotnica.

Więcej...

Na Jasną Górę rowerem (2013-07-29)

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/rowerem_na_jasna_gore_2013/___aaaaglowne_DSC0686.JPGJuż po raz trzeci grupa pielgrzymów ze Starej Błotnicy udała się rowerami na Jasną Górę. Głównym organizatorem pielgrzymki był wójt gminy Stara Błotnica Marcin Kozdrach a opiekę duchową nad pielgrzymami sprawowali ks. Ireneusz Chmura – proboszcz parafii w Kaszowie i o. Paweł Tkaczyk-paulin tutejszego sanktuarium. W ubiegłym roku do Częstochowy wybrało się 14 rowerzystów. Tym razem frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów – z dumą możemy powiedzieć że grupa liczyła 50 osób.

Więcej...

Wyprawka szkolna 2013 (2013-07-26)

„Wyprawka szkolna 2013” 

18 lipca wszedł w życie Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna". 

W tym roku programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej. Oznacza, to, że programem objęci zostali uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową oraz uczniowie klas najmłodszych - I-III szkół podstawowych. Dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej dochód nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej). 5 proc. uczniów z klas objętych programem, ale niespełniających żadnego z powyższych kryteriów, może otrzymać wyprawkę na podstawie pozytywnej decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Więcej...

Jubileusz 50 - lecia OSP Stary Kadłubek (2013-07-25)

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/50_osp_kadlubek/Obraz 1183.jpg ,,Ludziom na ratunek, Panu Bogu Na chwałę” 
Ochotnicza Straż Pożarna z Starego Kadłubka świętowała 50-lecie działalności. W niedzielę 14 lipca były huczne obchody, gratulacje, życzenia i medale wręczane najlepszym strażakom.
Obchody jubileuszu rozpoczęły się uroczystym przemarszem pododdziałów i pocztów sztandarowych w akompiamencie orkiestry strażackiej przed kościołem parafialnym w Starym Goździe. Następnie w samo południe została odprawiona msza święta w kościele w intencji strażaków, koncelebrowana przez trzech księży: ks. Kanonika Janusza Kurka – proboszcza parafii, ks. Ireneusza Chmurę – kapelana gminnego ochotniczych straży pożarnych, ks. Kanonika Marka Janasa - kapelana powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych. W kazaniu ks. Ireneusz - kapelan gminny podkreślił rolę jaką spełniają ochotnicze straże pożarne w życiu lokalnego środowiska. Podkreślił, że pomoc drugiemu człowiekowi nie należy traktować tylko i wyłącznie jako obowiązek, lecz misję. W trakcie uroczystości nastąpiło również poświęcenie sztandaru dla OSP w Starym Kadłubku.

Więcej...

Uroczyste nadanie herbu, flagi i pieczęci Gminie Stara Błotnica (2013-07-02)

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/sesja_nadanie_herbu_2013/zdjecia_z_sesji_06.2013/P6151089.JPG
Dzień 16 czerwca 2013 r. pozostanie historyczną datą dla gminy Stara Błotnica. W sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej o godzinie 10.30 rozpoczęła się XXIX uroczysta Sesja Rady Gminy Stara Błotnica. Przewodniczący Rady Gminy Roman Popowicz otworzył Sesję oraz powitał zaproszonych gości: Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, Posła na Sejm RP Dariusza Bąka, Radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego Zbigniewa Gołąbka oraz Leszka Przybytniaka.

Więcej...

(2013-07-02)

tl_files/tiny_templates/pilka.jpg

ZAPROSZENIE 

NA LETNI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

O PUCHAR  WÓJTA

I  RADY GMINY

STARA BŁOTNICA 2013

Więcej...

Nowe zasady odbierania odpadów od mieszkańców Gminy (2013-07-01)

tl_files/tiny_templates/pliki/zasady wywozu smieci_01072013/ATK_recykling.jpgWójt Gminy Informuje, że w okresie od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2013r. w wyniku przetargu nieograniczonego odpady z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stara Błotnica odbierać będzie firma ATK Recykling z siedzibą w Radomiu. W związku z powyższym proszę, aby mieszkańcy naszej gminy zgłaszali się do sołtysów poszczególnych sołectw celem odebrania:
1. Worków na śmieci;
2. Harmonogramu odbioru odpadów;
3. Ulotki informacyjnej w jaki sposób należy segregować śmieci.

Więcej...

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych (2013-07-18)

W dniu 30 czerwca 2013 r. przeprowadzono w Starych Sieklukach Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych, w których udział wzięło 8 drużyn. Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach st. bryg. mgr inż. Zbigniew Łubiński, a sędzią głównym zawodów był mi. kpt mgr inż, Damian Jagiełło.

Więcej...

Uczniowie ze Starych Siekluk z wizytą w Sejmie (2013-06-28)

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/oswiata/wycieczka sejm siekluki/DSC01985.JPGW dniu 22.05.2013 uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Starych Sieklukach, uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Wizyta w stolicy dostarczyła niezapomnianych przeżyć. Dzieci zwiedzały Stadion Narodowy, warszawskie zoo oraz Sejm i Senat Rzeczpospolitej Polskiej. Miały przyjemność spotkać się z parlamentarzystami oraz porozmawiać z marszałkiem Stanisławem Karczewskim.

Więcej...

Młodzież z Gminy Stara Błotnica w Sejmie (2013-03-20)

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/oswiata/wycieczka_sejm_2013/IMG_3841b.jpgUczniowie klas drugich Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy wzięli udział w wycieczce do Sejmu RP. Młodzieży szkolnej towarzyszyli nauczyciele wiedzy o społeczeństwie: pan Marek Bąbolewski i pan Mateusz Żupiński oraz wójt gminy Stara Błotnica pan Marcin Kozdrach.

Więcej...

Osoby pozbawione wolności pracują nieodpłatnie dla Gminy Stara Błotnica (2013-03-06)

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/podpisanie umowy/DSCN0805.JPGGmina Stara Błotnica będzie mogła nieodpłatnie zatrudniać skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie. Do pięciu skazanych (w miarę zapotrzebowania) będzie kierowanych do wykonywania prac publicznych oraz o charakterze charytatywnym na  rzecz naszej Gminy. 

Więcej...

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (2013-03-04)

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/Informacja moder ewiden.JPGInformacja Starosty Białobrzeskiego o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie: Gminy Białobrzegi - obszar wiejski, Gminy Promna, Gminy Radzanów, Gminy Stara Błotnica, Gminy Stromiec, Gminy Wyśmierzyce - obszar wiejski.Starosta Białobrzeski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, określone w art. 7d ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 193 póz. 1287 z późn. zm.) informuje o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Białobrzegi - obszar wiejski, Gminy Promna, Gminy Radzanów, Gminy Stara Błotnica, Gminy Stromiec, Gminy Wyśmierzyce - obszar wiejski.

Więcej...