Odczyty wodomierzy przez Inkasenta (2020-11-23)

UWAGA

Od dnia 24 listopada 2020 r. (tj. wtorek) będą prowadzone odczyty wodomierzy przez Inkasenta.

W czasie kontaktu z Inkasentem prosimy mieszkańców o przekazanie informacji, czy dana nieruchomość jest objęta kwarantanną domową.

W przypadku braku możliwości wejścia Inkasenta do budynku ze względu
na kwarantannę mieszkańców, nieobecność domowników - odczyt wodomierza można przekazać telefonicznie lub mailowo do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Starej Błotnicy.

 

Więcej...

ARIMR Pomoc dla posiadaczy chryzantem

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

 

Więcej na stronie: www.arimr.gov.pl

 

Więcej...

Weź udział w spisie rolnym!

 tl_files/tiny_templates/aaa_2020.10/obowiazek spisowy.png Płacisz podatki? Segregujesz śmieci? Jesteś rolnikiem? 

Weź udział w spisie rolnym! To taki sam obowiązek.

Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest bardzo ważnym obowiązkiem! To wymóg wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie przewidziane są prawne i finansowe sankcje. Do udziału w spisie rolników powinna też przekonać świadomość odpowiedzialności za polskie rolnictwo. Dane spisowe posłużą przecież do wspierania rolników.

Znaczny odsetek rolników z województwa mazowieckiego odkłada spis na bliżej nieokreślone „później”. Muszą oni jednak mieć świadomość, że jeśli nie zdążą do 30 listopada, może mieć to negatywne konsekwencje zarówno dla nich samych, jak i wszystkich innych rolników w gminie, województwie oraz w całej Polsce.

Więcej...

PSZOK (2020-10-27)

 tl_files/tiny_templates/aaa_2020.10/pszok informacja 10.2020.jpgKOMUNIKAT


W związku z panującym stanem zagrożenia epidemiologicznego oraz informacją otrzymaną do firmy PPUH INTERBUD Sp. zo.o. Urząd Gminy Stara Błotnica informuje, że PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH będzie zamknięty od 27 października 2020 r do odwołania. Szczegółowe informacje można uzyskać pod telefonem 48 3857790 wew. 30 lub pisząc na adres e-mailowy woda@starablotnica.pl

Więcej...

Co by się stało, gdyby nie było spisu rolnego…

tl_files/tiny_templates/aaa_2020.10/Gdyby nie bylo spisu.png Wielu rolników zapomina, jak ważny jest spis rolny - jak dotąd na Mazowszu z tego obowiązku wywiązał się zaledwie co trzeci użytkownik gospodarstwa rolnego. Jeśli ten wynik się znacząco nie poprawi, polskiemu rolnictwu grożą bardzo poważne konsekwencje w przyszłości.

Rolnicy powinni pamiętać, że najważniejszym i ostatecznym beneficjentem spisu rolnego są oni sami. Jeśli lekceważą obowiązek spisowy, szkodzą przede wszystkim sobie samym.

Więcej...

Konsultacje społeczne (2020-10-22)

 OGŁOSZENIE

 Wójt Gminy Stara Błotnica  zaprasza do konsultacji projektu programu współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

Szanowni Państwo,

wypełniając zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkładam do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projekt Programu współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami ozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2020   poz. 1057) w 2021 r.

Więcej...

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stara Błotnica w okręgu wyborczym nr 9

K O M U N I K A T 

 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 14 października 2020 r.

Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje:

Więcej...

Konkurs Plastyczny „Rolnik jak malowany”

Drogie Dzieci, Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

Serdecznie zapraszamy Was do wspólnej zabawy i wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym „Rolnik jak malowany”, dedykowanego dzieciom w wieku od 4 do 9 lat oraz ich rodzicom/opiekunom.

Więcej...

tl_files/tiny_templates/aaa_2020.09/Obowiazek spisowy - grafika na strone internetowa.png

Spis rolny – częściowo przywrócono wywiady bezpośrednie

 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników, a także gotowość znacznej części rachmistrzów do pracy w terenie w trudnych warunkach epidemicznych, od soboty 10 października w gminach na Mazowszu i w całej Polsce będzie możliwość spisania gospodarstwa rolnego podczas wywiadu bezpośredniego. ZACHOWANE BĘDĄ WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO!

 

Spis metodą wywiadu bezpośredniego może być prowadzony przez rachmistrza pod warunkiem zachowania standardowych zaleceń sanitarnych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Aktualne zasady i ograniczenia znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

 

Rachmistrze będą bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa podczas pracy z respondentami. Identyczne zasady bezpieczeństwa musi również zachować użytkownik gospodarstwa rolnego, który zgodzi się na wywiad bezpośredni.

Jeśli to możliwe, wywiad przeprowadza się w terenie otwartym. Jeśli rachmistrz wybierze opcję spisu telefonicznego, zadzwoni do rolnika z numeru: 22 279 99 99 lub 22 666 66 62.

 

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, powinien podać rachmistrzowi numer telefonu i termin, w którym można przeprowadzić wywiad przez telefon.

 

Wywiad bezpośredni nie może być prowadzony z użytkownikami gospodarstw rolnych objętymi kwarantanną i izolacją domową. W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad musi być przeprowadzony przez telefon.

 

Każdy rachmistrz posiada imienną legitymację ze zdjęciem. Rolnik może też sprawdzić tożsamość rachmistrza na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/ oraz pod numerem infolinii spisowej  (22) 279 99 99.

 

 

Ważna informacja dla rolników – zawieszenie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym

  tl_files/tiny_templates/aaa_2020.10/rachmistrz.png Szanowni Państwo,
W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań spowodowanych pandemią COVID–19, Centralne Biuro Spisowe podjęło decyzję o prowadzeniu w najbliższym czasie wyłącznie wywiadów telefonicznych przez rachmistrzów spisowych. Z troski o zdrowie i bezpieczeństwo rolników oraz pracowników statystyki zawieszono wywiady bezpośrednie, które miały być realizowane od 1 października br.

Więcej...

Trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego RENAULT (2020-09-29)

tl_files/tiny_templates/aaa_2020.09/Renault 3 przetrag/zdjecia renault/IMG_6926-min.JPG  OGŁOSZENIE TRZECIEGO PISEMNEGO PRZETARGU OFERTOWEGO

Wójt Gminy Stara Błotnica ogłasza trzeci pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki RENAULT, model S 180.09 MIDLINER E2 9.5T z 1998 roku, nr rejestracyjny WBR 48 FK będącego własnością Gminy Stara Błotnica.

Więcej...

Informacja przebudowa dwóch dróg gminnych (2020-09-23)

 

tl_files/tiny_templates/aaa_2020.09/FDS 092020.jpg

 

Gmina Stara Błotnica otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego na realizację zadania pn.,,Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Stary Gózd i Stary Kiełbów’’

 

Kwota dofinansowania           - 451 504,00 zł

Więcej...

OGŁOSZENIE DRUGIEGO PISEMNEGO PRZETARGU OFERTOWEGO (2020-09-14)

tl_files/tiny_templates/aaa_2020.09/2 przetarg samochod/woz 03.jpg Wójt Gminy Stara Błotnica ogłasza drugi pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki RENAULT, model S 180.09 MIDLINER E2 9.5T z 1998 roku, nr rejestracyjny WBR 48 FK będącego własnością Gminy Stara Błotnica.

Więcej...

Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki RENAULT (2020-08-28)

tl_files/tiny_templates/aaa_2020_08/samochod/woz 02.jpg OGŁOSZENIE PISEMNEGO PRZETARGU OFERTOWEGO

Wójt Gminy Stara Błotnica ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż  średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki RENAULT, model S 180.09 MIDLINER E2 9.5T z 1998 roku, nr rejestracyjny WBR 48 FK będącego własnością Gminy Stara Błotnica.  

 

Więcej...

Nabór dodatkowy na rachmistrza spisowego (2020-08-24)

INFROMACJA O UZUPEŁNIAJĄCYM NABÓRZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

 

Wójt Gminy Stara Błotnica Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Więcej...

PKS Radom uruchomi połączenia autobusowe ze Starej Błotnicy (2020-08-21)

Drodzy Mieszkańcy,

Informujemy, że od dnia 1 września 2020 r. PKS Radom uruchomi połączenia autobusowe  ze Starej Błotnicy przez Przytyk do Radomia oraz na trasie z Radomia przez Stare Żdżary, Gózd i Siekluki do Białobrzegów.

Szczegółowy rozkład jazdy autobusów przedstawiamy poniżej 

Więcej...

(2020-08-19)


tl_files/tiny_templates/aaa_2020_08/Loga artykul1908.jpg

Gmina Stara Błotnica w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”,Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Goździe otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.

Więcej...

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego w II terminie 2020 r.

PRZYPOMINAMY ROLNIKOM, IŻ WNIOSKI O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

W II TERMINIE  PRZYJMOWANE BĘDĄ:  

OD 3 SIERPNIA 2020 r. DO 31 SIERPNIA2020 r.

WRAZ Z ORGINALNYMI FAKTURAMI VAT POTWIERDZAJĄCYMI ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W OKRESIE:

OD 1 LUTEGO 2020 r. DO 31 LIPCA 2020 r.

Więcej...

Kolonie dla dzieci rolników (2020-07-07)

 

Wójt Gminy Stara Błotnica, informuje, iż jest możliwość wyjazdu dla dzieci rolników
w wieku 7 – 16 lat  na letnie kolonie w góry  lub nad morze w miesiącu sierpniu 2020 r.;

miejsce kolonii: Biały Dunajec, termin: 10.08.2020 – 19.08.2020 lub 20.08.2020 – 29.08.2020.

miejsce kolonii: Rzucewo, terminy do ustalenia: 02.08.2020 – 11.08.2020 lub 12.08.2020 – 21.08.2020  lub 22.08.2020 – 31.08.2020 r.

Stowarzyszenie im. Teresy Kras po raz kolejny otrzymało dotację z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na organizację letniego wypoczynku dla dzieci rolników. Odpłatność za dziecko to kwota 400 zł.

 

 

Więcej...

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2020 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinach: lekkoatletyki, piłka siatkowa w 2020 r. (2020-07-06)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

WÓJT GMINY STARA BŁOTNICA ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji  zadania publicznego w 2020 r. w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinach: lekkoatletyki, piłka siatkowa w 2020 r.

W otwartym konkursie ofert, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zlecenie realizacji zadania w formie wsparcia

Więcej...

Ogłoszenie (2020-07-06)

Ogłoszenie Wójta Gminy Stara Błotnica
o naborze  kandydatów na członków Komisji konkursowej
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Stara Błotnica,
w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinach: lekkoatletyka, piłka siatkowa w 2020 r.

Więcej...

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2020 r. w dyscyplinach: lekkoatletyki, piłka siatkowa w 2020 r. (2020-07-06)

GŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

WÓJT GMINY STARA BŁOTNICA ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji  zadania publicznego w 2020 r. w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinach: lekkoatletyki, piłka siatkowa w 2020 r.

W otwartym konkursie ofert, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zlecenie realizacji zadania w formie wsparcia.

Więcej...

Ogłoszenie (2020-07-06)

Ogłoszenie Wójta Gminy Stara Błotnica
o naborze  kandydatów na członków Komisji konkursowej
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Stara Błotnica, w zakresie
upowszechniania
kultury fizycznej
w dyscyplinach: tenis stołowy, piłka siatkowa w 2020 r.

Więcej...

Nabór kandydatów na rachmistrzów do PSR 2020

INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

 

Wójt Gminy Stara Błotnica Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. (Dz.U z 2019r. poz.1728)

Więcej...

(2020-06-17)

Już niebawem mieszkańcy naszej gminy uzyskają dostęp do szybkiego Internetu światłowodowego. Wszystko za sprawą współfinansowanego ze środków unijnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W jego ramach spółki FIBEE I oraz FIBEE IV wybudują otwartą sieć światłowodową, która udostępniona będzie zarówno lokalnym, jaki i ogólnopolskim dostawcom usług światłowodowych (Internet i telewizja cyfrowa). Chcesz pomóc zmienić swoją okolicę? Jesteś właścicielem nieruchomości, na której zaplanowano przebieg sieci światłowodowej lub jej umieszczenie na słupie? Wyraź na to zgodę i pomóż dotrzeć do większej liczby domów w Twojej okolicy. Wszystkich mieszkańców, którzy chcą sprawdzić, czy ich adres jest objęty projektem i uzyska dostęp do usług światłowodowych, zapraszamy na stronę: getfibre.pl.

 

Więcej...

  

                          Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

 

     Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje,
 że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i - przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków - wypłata świadczenia.

     W praktyce rolnicy bardzo często zgłaszają zdarzenia wypadkowe z dość znacznym opóźnieniem. Choć prowadzone na szeroką skalę przez KRUS akcje informacyjne
o bezzwłocznym informowaniu o wypadku przyczyniły się do poprawy sytuacji, to jednak nadal w ponad połowie przypadków zgłoszenie następuje po okresie dłuższym niż 14 dni od jego zaistnienia. Zwłoka w zawiadomieniu KRUS o zdarzeniu jest poważnym problemem,
a jej znaczenie uwidacznia się podczas przeprowadzania postępowania dowodowego. Bardzo często, ze względu na upływ czasu, ma ona wpływ na ustalenie rzeczywistych przyczyn
i okoliczności wypadku. Późne zgłoszenie zdarzenia powoduje niejednokrotnie wydłużenie całego postępowania powypadkowego, co skutkować może dłuższym oczekiwaniem poszkodowanego
 i jego rodziny na uzyskanie jednorazowego odszkodowania.

    Wypadek można zgłosić w siedzibie Kasy( w każdej jednostce organizacyjnej) osobiście albo za pośrednictwem poczty, telefonu lub poczty elektronicznej. Do przyjęcia zgłoszenia upoważnione są wszystkie oddziały regionalne i placówki terenowe KRUS.

    Oddział Regionalny KRUS w Warszawie apeluje do wszystkich ubezpieczonych rolników, którzy ulegli wypadkowi podczas pracy w gospodarstwie rolnym o zgłaszaniu zdarzenia bezzwłocznie.

 

 

KRUS PT w Białobrzegach

tel. 48 6132665 / 48 6135616

OGŁOSZENIE (2020-05-08)

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na wybór operatora realizacji zadania publicznego Gminy Stara Błotnica

WÓJT GMINY STARA BŁOTNICA

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wybór operatora realizacji w 2020 roku zadania publicznego
 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Więcej...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej (2020.05.08)

Ogłoszenie Wójta Gminy Stara Błotnica
o naborze  kandydatów na członków Komisji konkursowej
w otwartym konkursie ofert na wybór operatora realizacji zadań publicznych Gminy Stara Błotnica, w zakresie  działalności wspomagającej
 rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2020 roku

Więcej...

tl_files/tiny_templates/aaaa_5_2020/zawiadomienie GK.680.11.2016.EZ.jpg

Dopłaty bezpośrednie 2020 -komunikat (2020-04-28)

Dopłaty 2020: wnioski do 15 czerwca

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego).

Więcej...

ARIMR Komunikat (2020-04-17)

Dopłaty 2020 - nowy termin składania oświadczeń

Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.

Więcej...

Wstrzymany odbiór odpadów biodegradowalnych

SZANOWNI MIESZKAŃCY,

Firma PPUH INTERBUD Sp. z o.o., świadcząca usługi odbioru odpadów

komunalnych z terenu Gminy Stara Błotnica, od dnia dzisiejszego

wstrzymuje odbiór odpadów biodegradowalnych

(tj. skoszona trawa, kwiaty, liście, trociny, kora drzew, drobne gałęzie – worek brązowy).

W przypadku posiadania zastrzeżeń do odbioru odpadów komunalnych

z terenu naszej gminy, prosimy kierować je pisemnie

na adres email gmina@starablotnica.pl

 

Więcej...

TARCZA ANTYKRYZYSOWA ZUS

Szanowni Państwo!

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej”, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Są one dostępne na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz na stronie www.zus.pl

Więcej...

Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia i e-wnioski (2020-03-31)

W tym roku rolnicy po raz trzeci składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet. Utrzymana została także możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.

Przyjmowanie oświadczeń rozpoczęło się 2 marca 2020 r.  Rolnicy mają czas na ich dostarczenie do ARiMR do 15 kwietnia 2020 r. Do piątku 27 marca do Agencji wpłynęło 74 138 oświadczeń potwierdzających brak zmian we wniosku o dopłaty.

Więcej...

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na czlonków Obwodowych komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP

INFORMACJA DLA PEŁNOMOCNIKÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH

DOTYCZĄCA DOKONYWANIA ZGŁASZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.

       Na podstawie wytycznych przekazanych przez Państwową Komisję Wyborczą, dotyczących dokonywania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i wynikającym z tej sytuacji ograniczeniem w przyjmowaniu przez Urząd Gminy Stara Błotnica interesantów, a jednocześnie biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego, w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom we wskazanych na wstępie okolicznościach dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także w celu zapewnienia możliwości przyjmowania tych zgłoszeń przez Urząd Gminy, wyjaśniamy, że;

Więcej...

Baza informacji o pomocy w czasie epidemii (2020-03-27)

Baza informacji o pomocy w czasie epidemii 


Instytucje, organizacje i osoby prywatne, którzy organizują pomoc, doświadczyły jej lub słyszeli o inicjatywach pomocowych dla ludzi, systemu zdrowia i firm w potrzebie, prosimy o dzielenie się tymi informacjami na stronie niepodlegla.gov.pl poprzez narzędzie „Kronika życzliwości". Potrzebującym pozwala ono na łatwe wyszukanie wsparcia w miejscowościach, w których mieszkają lub działają

Więcej...

Komunikat odpady (2020-03-26)

SZANOWNI MIESZKAŃCY,

Firma PPUH INTERBUD Sp. z o.o., świadcząca usługi odbioru odpadów
komunalnych z terenu Gminy Stara Błotnica, poinformowała
o możliwości występowania opóźnień w realizacji świadczonych usług.

Więcej...

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem (2020-03-25)

 

tl_files/tiny_templates/aaaa_3_2020/Koronawirus komuniakt25032020.jpgRząd Polski wprowadził nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi.
Komunikat w tej sprawie

Więcej...

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (2020-03-23)

ODPADY Z MIEJSC KWARANTANNY TRAKTUJE SIĘ JAK ODPADY KOMUNALNE

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORAOCHRONY ŚRODOWISKA

z dnia 18.03.2020 r. w sprawie odpadów powstających w miejscach kwarantanny

Ministerstwo Klimatu informuje, że odpady powstające w związku z kwarantanną
w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem
SARS-CoV-2, traktowane są jako odpady komunalne.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu:https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-ws-odpadow-z-kwarantanny

 

 

Więcej...

Komunikat dla mieszkańców (2020-03-23)

KOMUNIKAT


Gmina Stara Błotnica informuje, że w związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa SARS-Co-2, który wywołuje chorobę COVID-19 zmienia się organizacja zbiórki odpadów:

Więcej...

Zmiana funkcjonowania PSZOK

PSZOK NIECZYNNY DO ODWOŁANIA
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w miejscowości Czyżówka 42
zostaje czasowo zamknięty.

Więcej...

Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 zostaje zakończona

Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 zostaje zakończona
13.03.2020
Szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef MON Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy tego przepisu kwalifikacja w roku 2020 r. zostaje zakończona w piątek (13 marca br.). Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność. Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. Jest to działanie profilaktyczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.

Więcej...

(2020-02-03)

tl_files/tiny_templates/aaaa_2_2020/Decyzja 202.2020 1.jpgDecyzja Wojewody Mazowieckiego nr SPN-II.7515.25.2019 w sprawie wspólnoty gruntowej Kadłubek Stary

 

Więcej...

Zimowisko w górach – Biały Dunajec (2020-01-08)

 Uwaga:

 zmiana terminu wyjazdu dzieci  na  zimowisko w góry do Białego Dunajca

 

Wójt Gminy Stara Błotnica informuje o zmianie terminu  wyjazdu dzieci rolników na zimowisko  w góry do Białego Dunajca

z terminu 10.02.2020  - 19.02.2020 r.

na termin 14.02.2020 – 23.02.2020 r.

Są jeszcze miejsca wolne, chętnych na wyjazd  prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Stara Błotnica, pokój nr 7.

Pozostałe informacje bez zmian

Wójt Gminy Stara Błotnica informuje o możliwości wyjazdu dzieci rolników na zimowisko  w góry – Biały Dunajec 

Stowarzyszenie im. Teresy Kras po raz kolejny otrzymało dotację z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na organizację zimowego wypoczynku dla dzieci rolników. 

Opłata za dziecko to  350 zł. W programie zimowiska m.in. wyjście do aquaparku i na stok narciarski. Zapewniony transport autokarowy.

 Liczba miejsc – 15 –  o zakwalifikowaniu dziecka na wyjazd decydować będzie kolejność złożenia dokumentów.

Dokumenty (karta kwalifikacyjna, oświadczenie rodziców, zaświadczenie z KRUS) będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Stara Błotnica,  pokój nr 7,  do momentu wyczerpania przydzielonych miejsc.

 

 

Więcej...

Ogłoszenie (2020-01-15)

Ogłoszenie Wójta Gminy Stara Błotnica

o naborze  kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stara Błotnica, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku. 

 

Więcej...

„ Najpopularniejszy Dzielnicowy roku 2019”

Na terenie powiatu białobrzeskiego od 2 stycznia trwa XI edycja konkursu „ Najpopularniejszy Dzielnicowy roku 2019”. Dzięki plebiscytowi można docenić codzienną pracę tych policjantów, którzy są najbliżej mieszkańców. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w połowie lutego 2020 roku

„Najpopularniejszy dzielnicowy roku 2019” to konkurs mający na celu wskazanie tych dzielnicowych, którzy najlepiej wywiązują się z tej elitarnej służby. dzielnicowy to policjant pierwszego kontaktu, który jest najbardziej rozpoznawalny w lokalnym środowisku. Odgrywa bardzo ważną rolę w  działaniach  profilaktycznych ze względu na jego bezpośredni kontakt z miejscową  społecznością. To on najlepiej wie jakie są potrzeby mieszkańców w jego rejonie służbowym,  przez co ma możliwość poznania opinii, obaw i problemów.

W konkursie najważniejszym  elementem oceny wpływającej na wyłonienie najpopularniejszego dzielnicowego będzie opinia społeczna wyrażona za pomocą ankiety, skierowanej bezpośrednio do społeczeństwa. Mieszkańcy powiatu mogą głosować tradycyjnie, wrzucając głos oddany na swojego kandydata do skrzynek, które znajdują się w każdym Urzędzie Gminy. Powołana komisja konkursowa w skład której wchodzą między innymi przedstawiciele mediów i  samorządu terytorialnego dokona wyboru najpopularniejszego dzielnicowego.

Zachęcamy również do głosowania uczestnicząc w sondzie na stronie głównej serwisu.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w połowie lutego 2020 roku. Zapraszamy do głosowania.

 

link 

 

Więcej...

Informacja w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

Z dniem 1 stycznia 2020 wszyscy posiadacze odpadów będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej za pomocą modułu ewidencyjnego BDO.
W praktyce zmiana dotknie nie tylko duże firmy gospodarujące odpadami, ale również wiele małych firm, które wytwarzają niewielkie ilości odpadów. 
Marszałkiem województwa właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby podmiotu dla terenu gminy Stara Błotnica jest marszałek Województwa Mazowieckiego.

Więcej...

Filmy edukacyjne poświęconych mazowieckim rezerwatom przyrody (2019-11-22)

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Film "Mazowieckie rezerwaty przyrody" https://www.youtube.com/watch?v=6Ma_xbBBuKQ&t=12s

Ile jest rezerwatów w województwie mazowieckim? Który z nich jest najmniejszy, a który największy? Jakie zwierzęta znajdują schronienie w rezerwatach? Co każdy z nas może zrobić, aby przyczynić się do ochrony tych najcenniejszych obszarów? O tym wszystkim mowa w filmie "Mazowieckie rezerwaty przyrody".

Autor filmu: Sławomir Wąsik.

Film zrealizowany w ramach projektu "Mazowieckie rezerwaty przyrody" na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl.

 

Film "Wyspy szczęśliwe" https://www.youtube.com/watch?v=c7oJesgGmg4

"Każda wyprawa jest inna, każda to inne doznania, inne przeżycia i emocje. Chcielibyśmy, żeby ta, którą teraz proponujemy, też była szczególna, na swój sposób niezwykła, jedyna. Odwiedzimy z kamerą miejsca znane, bliskie - rezerwaty przyrody znajdujące się w Warszawie i w jej najbliższym sąsiedztwie. Przeistoczymy się w tropicieli, obserwatorów i przyrodników. Miejmy świadomość, że choć patrzymy na tak wiele, to w każdej chwili dzieje się tam, w tych miejscach, po tysiąckroć więcej, piękniej, ciekawiej."  - Fragment komentarza filmu "Wyspy szczęśliwe".

Autor filmu: Sławomir Wąsik.

Film  zrealizowany na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, w ramach projektu "Mazowieckie rezerwaty przyrody".

Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Więcej informacji https://www.facebook.com/MazowieckieRezerwatyPrzyrody/

  

Więcej...

Pikniki „Służmy Niepodległej” (2019-10-31)

 

tl_files/tiny_templates/aaa10.2019/Bez tytulu.jpgPikniki „Służmy Niepodległej”

województwo mazowieckie
- 18. Dywizja Zmechanizowana, ul. Witolda Pileckiego 5, Siedlce
- 42. Baza Lotnictwa Szkolnego, ul. Sadków 9, Radom
- Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, Warszawa

Więcej...

Bezpłatne korzystanie weteranów z zasobów jednostek samorządu terytorialnego (2019-10-30)

Szanowni Państwo

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1726), na podstawie art.30 a ustawy o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726):

[Bezpłatne korzystanie weteranów z zasobów jednostek samorządu terytorialnego]

1.Weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni i pływalni, będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego.

2.Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa  w ust. 1, jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego.

Więcej...

Nowe konto do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2019-10-18)

Informacja

   W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   Zgodnie z powyższym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 17.10.2019r. należy wpłacać na konto o numerze: 48 9115 0002 0050 0500 0215 0055.

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.

Więcej...

(2019-10-28)

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI z siedzibą w Radomiu zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytania ofertowe na wykonanie zadania, pn. „ KPP Białobrzegi - utwardzenie terenu” więcej informacji na stronie www Komendy

Więcej...

(2019-10-25)

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kaszowie zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytania ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2019.1843 ze zm .) pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka w Publicznej Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Kaszowie”, w ramach zwiększenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 z 0,4% rezerwy 

więcej informacji: na stronie BIP jednostki

Więcej...

Budowa sieci światłowodowej firmy fibee (2019-10-24)

BUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FIRMY FIBEE

Informujemy o realizacji przez firmę FIBEE projektu telekomunikacyjnego „Radomski cz.B” na terenie powiatów: białobrzeskiego, przysuskiego, opoczyńskiego, szydłowieckiego oraz kozienickiego - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wspierającego budowę dostępowej sieci światłowodowej. Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych inwestora - firmy FIBEE oraz dotacji UE, a przewidywany termin jej zakończenia to koniec roku 2021.

Mapa obszaru - https://cppc.gov.pl/images/uploads/Obszar_3_1_14_27b.pdf

Priorytetem w projekcie POPC jest podłączenie jednostek oświatowych wskazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Wybudowana sieć OSE pozwoli szkołom na bezpłatne korzystanie z Internetu o wysokiej przepustowości. Operatorem sieci OSE jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy.

Więcej...

Informacja o projekcji filmu Lustro Życia (2019-10-24)

KOALICJA DLA MŁODYCH" FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI BIAŁOBRZESKIEJ

„Serdecznie zaprasza na wieczór z filmem pt. "Lustro Życia", który  został oparty na wspomnieniach seniorów z powiatu białobrzeskiego. Młodzież uczęszczająca na warsztaty dziennikarskie organizowane przez Fundację Koalicja dla Młodych, w ramach projektu pn. Lustro Życia przeprowadzała wywiady ze starszymi osobami. Na podstawie ich wspomnień i wypowiedzi latem został nakręcony film. Aktorami byli seniorzy, młodzież oraz dzieci z powiatu białobrzeskiego. Ich wspólną pracę oraz zaangażowanie możemy teraz oglądać na dużym ekranie. Zapraszamy do Biblioteki wspólnie podziwiać trudy włożone w ten projekt, dzięki któremu pokazujemy ważkość seniorów w naszym życiu. Poniedziałek 28.10.19 o godz. 18.00. "

Więcej...

Usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (2019-10-01)

tl_files/tiny_templates/aaa10.2019/informacja na strone - folia.jpg Szanowni Mieszkańcy

     W związku z przygotowywaniem przez Gminę Stara Błotnica wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego dotyczącego: „Usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, informuję, iż od 01.10.2019r. do 22.10.2019r.w Urzędzie Gminy Stara Błotnica, pok.nr. 6 przyjmowane będą wnioski dotyczące zgłoszenia do utylizacji odpadów ...

Więcej...

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stara Błotnica

I N F O R M A C J A

W dniu głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stara Błotnica, zarządzonych na dzień
23 czerwca 2019 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Starej Błotnicy rozpoczyna pracę w lokalu wyborczym

w dniu 23 czerwca 2019 r. o godz.  600.

 

GŁOSOWANIE   W   LOKALU   WYBORCZYM

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23 CZERWCA 2019 R.

OD  GODZINY   700   DO  GODZINY   2100.

Więcej...

Składanie wniosków o dopłaty przedłużone do końca maja (2019-05-15)

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu o dwa tygodnie terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności obszarowych z PROW 2014-2020 oraz płatności obszarowych (zalesieniowych) z PROW 2007-2013 za rok 2019. Decyzja ta oznacza, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 31 maja 2019 r.

Więcej...

Porady psychologa (2019-02-20)

Wójt Gminy Stara Błotnica Marcin Kozdrach informuje, że od 27 lutego

2019 roku będzie możliwość skorzystania z porad psychologa, który będzie do dyspozycji mieszkańców gminy w budynku Urzędu Gminy, pokój nr 6, w każdą środę, w godzinach od 13.00 do 15.00 .

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy.

Więcej...

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2019 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (2019-02-19)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

WÓJT GMINY STARA BŁOTNICA ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji  zadania publicznego w 2019 r. w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Rodzaj zadania –  upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej – tenis stołowy.

Więcej...

System Informacji Przestrzennej

tl_files/tiny_templates/aaa2_2019/System informacji przestrzennej stara blotnica.jpg Gmina Stara Błotnica dołączyła do grona samorządów posiadających system e-Gmina z modułem iMPA – Internetowy Manager Punktów Adresowych. System Informacji Przestrzennej Gminy Stara Błotnica oferuje wykaz punktów adresowych na tle podkładu mapy ewidencyjnej. Wejść do Systemu Informacji Przestrzennej można poprzez zakładkę na stronie  www.starablotnica.pl lub bezpośrednio, wpisując adres http://starablotnica.e-mapa.net/ Zachęcam do współuczestnictwa w rozwijaniu i uaktualnianiu danych zawartych w SIP Gminy Stara Błotnica. W przypadku jakichkolwiek niezgodności  prosimy korzystać z przycisku „Zgłoś problem” lub zgłosić telefonicznie pod nr (48) 385 77 90 wew. 31

Więcej...

Informacja dotycząca Zakładu Aktywności Zawodowej (2019-01-30)

Z wielką radością informujemy, że od 1 kwietnia 2019r na terenie Powiatu Białobrzeskiego w gminie Promna powstanie Zakład Aktywności Zawodowej. Pracę w zakładzie znajdą głównie osoby legitymujące się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zakład Aktywności Zawodowej będzie świadczył między innymi usługi gastronomiczne. Miejsce pracy będzie odpowiednio dostosowane do potrzeb pracowników z niepełnosprawnością oraz zapewni różne formy rehabilitacji. 


Więcej...

Ankieta monitorująca dotycząca Lokalnej Strategii Rozwoju (2019-01-18)

   Drodzy Mieszkańcy!
 
Od początku funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania "Zapilicze" dokładamy wszelkich starań aby nasze działania jak najlepiej odpowiadały na Państwa potrzeby, jednakże bez pomocy i wskazówek z Państwa strony będzie to trudne.
U przejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, ponieważ wszystkie zgłoszone przez Państwa uwagi pozwolą nam efektywnie wdrażać Lokalną Strategię Rozwoju a tym samym rozwijać nasz region!  
 

Więcej...

Przyjmowanie wniosków o zwrot części podatku akcyzowego (2019-01-23)

tl_files/tiny_templates/aa01_2019/zajawka podatekakcyzowy.jpg Wójt Gminy Stara Błotnica informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
•w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,

Więcej...

E-akta (2019-01-17)

tl_files/tiny_templates/aa01_2019/eakta zajawka.jpg AKTA – SKRÓCENIE OKRESU PRZECHOWYWANIA AKT PRACOWNICZYCH ORAZ ICH ELEKTRONIZACJA
Obecnie dokumentację pracowniczą płatnik składek przechowuje w formie papierowej. Od stycznia będzie mógł decydować w jakiej formie chce ją przechowywać – papierowo, czy elektronicznie.

Więcej...

Dyżury aptek w 2019 r. (2019-01-08)

tl_files/tiny_templates/aaaLoga/dyzury aptek.jpg W roku 2019 nie będzie całodobowych dyżurów aptek.
Na ostatniej sesji mijającego roku 2018 w dniu 28 grudnia Rada Powiatu Białobrzeskiego podjęła uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białobrzeskiego na rok 2019. Zasadniczą różnicą w stosunku do lat poprzednich jest brak całodobowych dyżurów aptek, w roku 2019 
Apteki będą dyżurować cyklicznie w godzinach od 8:00 do 23:00.

Po godzinie 23: 00 leki można zakupić w dwóch pracujących całodobowo aptekach w Radomiu:
1.Apteka ul. pl. Konstytucji 3 maja 5, tel. 48 362 34 16
2.Apteka ul. R. Traugutta 1 A, tel. 48 362 68 42 oraz 48 340 03 40

Więcej...

Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza (2019-01-08)

tl_files/tiny_templates/aaaLoga/WCOKryzysowego logo.jpgWBZK-I.7010.01.2019
W związku z przekroczeniem w 2019 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia.

tl_files/tiny_templates/aaaLoga/WCOKryzysowego logo.jpgWBZK-I.7010.01.2019
W związku z przekroczeniem w 2019 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia.

Więcej...

Limit pomocy de minimis w rolnictwie (2018-12-17)

Informacja dla rolników w sprawie ulg podatkowych 

Wójt Gminy Stara Błotnica informuje, iż zgodnie z informacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykorzystany został w 100% krajowy limit skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

W związku z powyższym Wójt Gminy Stara Błotnica jako organ podatkowy – do dnia 31 grudnia 2018 roku nie może udzielać żadnej pomocy de minimis w rolnictwie. Wiąże się to z niemożnością wydania pozytywnych decyzji w takich sprawach podatkach jak.: odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty i umarzanie zaległości, umarzanie odsetek czy udzielanie ulg z tytułu kupna gruntów.

Więcej...

Prawo do tłumacza migowego

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2017 r. poz.1824) przepisy ustawy realizowane są między innymi przez organy administracji publicznej. Dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN zapewnia organ administracji publicznej (art. 11 ust. 1 ustawy). Świadczenie to może być realizowane również przez pracownika organu administracji publicznej posługującego się PJM lub SJM lub z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się (art. 11 ust. 2). 

Więcej...

Informacja o uprawnieniach osób z niepełnosprawnością w procedurze przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne).

Więcej...

Informacje o uprawnieniach niepełnosprawnych wyborców

Informacje o uprawnieniach  wyborców z niepełnosprawnością i ułatwieniach związanych z udziałem w wyborach tej grupy mieszkańców naszej gminy zostały umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ( BIP ), menu przedmiotowe – Wybory.

Więcej...

INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZA URZĄD GMINY W STAREJ BŁOTNICY

INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH,
KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZA URZĄD GMINY W STAREJ BŁOTNICY

Z dniem 25 maja 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000), która wdrożyła dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

Przywołane przepisy wprowadzają szereg zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Jednym                z elementów tych zmian jest obowiązek informacyjny względem osoby, której dane dotyczą w zakresie wszelkich operacji wykonywanych na danych osobowych, które przetwarza każdy z administratorów. Wypełniając obowiązek, wynikający z art. 13 ww. Rozporządzenia, przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w których posiadaniu jest Urząd Gminy Stara Błotnica.

Więcej...