ARR przyjmuje powiadomienia od Rolników poszkodowanych embargiem

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_01_2014/arr_logo.jpg

W ślad za komunikatem Komisji Europejskiej (KE) dotyczącym wprowadzenia wyjątkowych środków wsparcia w sektorze owoców i warzyw, dla Rolników poszkodowanych embargiem rosyjskim, oraz w nawiązaniu do instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego realizując zapisy ww. instrukcji przyjmuje powiadomienia dotyczące zamiaru przeprowadzenia wycofania z rynku owoców lub warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży.

Więcej...

„Inkubujemy Wspólnoty Gruntowe II”

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/zdjecia_08.2014/logo_stowarzyszenie_aktywni.jpg

Stowarzyszenie Aktywni zaprasza do wzięcia udziału w II edycji pierwszego w Polsce projektu poświęconego wspólnotom gruntowym pt.: „Inkubujemy Wspólnoty Gruntowe II”. W ramach projektu oferujemy Państwu unikatową i bezpłatną pomoc w zakresie reaktywacji i prowadzenia wspólnot gruntowych w postaci cyklu szkoleń i doradztwa. Zajęcia i doradztwo prowadzone będą przez posiadających wieloletnie doświadczenie praktyków tematyki prawa wspólnot gruntowych. Zajęcia odbywać się będą w wynajmowanych przez nas do tego celu salach w obszarze gminy/powiatu np. w szkołach podstawowych, czy salach urzędu. Podczas zajęć zapewniamy także catering dla uczestników projektu. Wspólnoty gruntowe do projektu zgłaszać mogą osoby indywidualne, a także urzędy gmin. Z obszaru jednej gminy może zostać zgłoszonych kilka wspólnot gruntowych. Aby wziąć udział w projekcie, wystarczy wypełnić i odesłać do nas załączony formularz rekrutacyjny. Rekrutacja trwa do 10 września 2014 roku. Więcej informacji na temat projektu znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.wspolnotygruntowe.pl.

Więcej...

Przyjmowanie wniosków na stypendia szkolne

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/zdjecia_08.2014/ksiazki_stypendia.jpgOd 1 września 2014 roku przyjmujemy wnioski na stypendia szkolne!


Wraz z nowym rokiem szkolnym 2014/2015 rodzice, opiekunowie prawni, a także pełnoletni uczniowie, zamieszkali na terenie Gminy Stara Błotnica, mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów i słuchaczy kolegiów.
 Pomoc materialna przysługuje: 
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Więcej...

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika SP ZOZ w Starej Błotnicy

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz. 217) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą ( Dz. U. z 2012r. poz. 182) Gmina Stara Błotnica ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy
I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy Stara Błotnica Nr 9, 26-806 Stara Błotnica
II.Stanowisko objęte konkursem: Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy

Więcej...

Letni Turniej o Puchar Wójta i Rady Gminy - 2014

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/Zdjecia_07_2014/aaDSC_0170.JPGW niedzielę 13 lipca na boiskach w Starej Błotnicy i Kaszowie rozpoczął się Letni Turniej o Puchar Wójta i Rady Gminy Stara Błotnica. Na starcie stanęło 6 drużyn: Kaszów, Gózd, Czyżówka, Siekluki, Stary Kadłub i Nowy Kiełbów.
27 lipca odbył się finał turnieju. W meczu o trzecie miejsce Nowy Kiełbów pokonał Kaszów 4 : 1 natomiast w meczu finałowym Gózd pokonał Stary Kadłub 4 : 2.
Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:
I – Gózd   II – Stary Kadłub      III – Nowy Kiełbów   IV – Kaszów  V – Czyżówka  VI – Siekluki  

Tytuł najlepszego bramkarza przypadł Mariuszowi Rogolińskiemu (Gózd) a najlepszym zawodnikiem został Jarosław Jurczak (Stary Kadłub).

Więcej...

Zwrot podatku akcyzowego II termin w 2014 r.

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/Zdjecia_07_2014/Wniosek0001.jpgPrzypominamy rolnikom - producentom rolnym, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej - powinni zbierać faktury VAT a następnie złożyć wniosek do wójta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych
w poniższych terminach:
• w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
• w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.
Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Stara Błotnica w sali konferencyjnej 

Więcej...

Wyprawka szkolna 2014

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/Zdjecia_07_2014/MEN.jpgMinisterstwo Edukacji Narodowej pinformowało, że w 2014 r. będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

 

Więcej...

ROLNIKU - śpiesz się powoli...!

tl_files/tiny_templates/loga_informatora/krus.jpgPrace na polu trwają wiele miesięcy. Aby uzyskać wysokie plony rolnicy orzą ziemię, bronują, nawożą pola, sieją zboża i tak rok w rok. Lipiec i sierpień to okres najintensywniejszej pracy na wsi. Rozpoczyna się okres zbiorów - koszenie zboża a potem prasowanie i zwożenie słomy z pól. Wszystko prędko, by uciec przed deszczową pogodą, która pogorszy zbiory i opóźni żniwa.

Jak co roku chcemy przypomnieć wszystkim rolnikom, aby w tym gorącym okresie nie zapominali o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych.
W ubiegłym roku na Mazowszu odnotowano ponad 3 tys. zgłoszeń wypadków na terenach wiejskich, z czego 15 wypadków to zdarzenia śmiertelne. Poszkodowane są również dzieci, które pomagają rodzicom w pracy lub bez opieki przebywają w niebezpiecznych miejscach w pobliżu wykonywanych prac. Niestety sprawcami lub świadkami tych wypadków jest często najbliższa rodzina lub sąsiedzi.

Więcej...

Starodawne Obrzędy Weselne - Festyn

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/Zdjecia_07_2014/festyn_obrzedy_weselne/DSC02738.JPGStarodawne Obrzędy Weselne – to motyw przewodni festynu który odbył się 29 czerwca 2014 roku w Starej Błotnicy. Organizatorem i gospodarzem wydarzenia było Stowarzyszenie Kobiet dla Starej Błotnicy na czele z Panią Prezes Martą Pietrzak pod patronatem Wójta Gminy Marcina Kozdracha. Celem imprezy była chęć zrobienia czegoś ciekawego i innego niż zwykły festyn rodzinny. Czegoś, co jeszcze bardziej wpłynie na integrację oraz przyczyni się do kultywowania tradycji wśród przybyłych gości. Atrakcje tego dnia były zaadresowane do wszystkich. którzy mają poczucie humoru i uwielbiają bawić się na świeżym powietrzu. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenie celebrowaną przez ojca Andrzeja Kustera, po której orszak weselny wraz z kapela udał się w miejsce zaaranżowane do odegrania całego spektaklu tj. parking przed Urzędem Gminy. Całą uroczystość prowadzili starostwie weselni: Agnieszka Kucharczyk i Sylwester Leśnowolski, którzy komentarzami wprowadzali poszczególne części inscenizacji.

Więcej...

Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym

tl_files/tiny_templates/loga_informatora/krus.jpgMaszyny czynią pracę człowieka lżejszą i wydajniejszą. Trudno sobie dziś wyobrazić gospodarstwo rolne bez maszyn. Mechanizacja prac niesie jednak zagrożenia dla zdrowia i życia rolników, jeżeli maszyny są źle użytkowane, niewłaściwie skonstruowane lub zużyte czy niekompletne. Wypadkom wskutek pochwycenia przez ruchome części maszyn – na terenie działania Placówek Terenowych KRUS w Radomiu, Białobrzegach, Grójcu, Kozienicach, Przysusze i Zwoleniu - w 2013 roku uległo 77 rolników. Najwięcej wypadków ma miejsce przy obsłudze m.in. pilarek tarczowych i łańcuchowych, heblarek, pras do słomy i siana, rozrzutników obornika, sieczkarni, sadzarek do ziemniaków, siewników zbożowych, kosiarek, śrutowników, rozdrabniaczy okopowych, elektronarzędzi oraz różnego typu przekładni pasowych, ciągników i wielu innych maszyn 

Więcej...

KARTA DUŻEJ RODZINY - na start

 tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/Zdjecia_06_2014/Ikona_rodzina.png "Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.Już od 16 czerwca każda rodzina z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu będzie mogła w swojej gminie złożyć  wniosek o wydanie  karty. Karta Dużej Rodziny realnie pomoże rodzinom wielodzietnym w codziennym życiu: dostępie do kultury  oraz aktywnego wypoczynku. Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wkrótce pełną listę będzie można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Mieszkańcy Gminy  Stara  Błotnica, wnioski o Kartę Dużej Rodziny, mogą już składać od 16 czerwca 2014 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starej  Błotnicy w godzinach urzędowania Ośrodka.

Więcej...

25 czerwca 2014 r. ostatecznym terminem składania wniosków o dopłatę do materiału siewnego w ARR

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_01_2014/arr_logo.jpg

25 czerwca 2014 r. ostatecznym terminem składania wniosków o dopłatę do materiału siewnego w Agencji Rynku Rolnego. 

Jeszcze tylko do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.

Więcej...

"Gminnie i Rodzinnie" w Starym Goździe

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/Zdjecia_06_2014/Gminnie_rodzinnie/gminieirodzinnie2014.jpgGminnie i Rodzinnie
Pod takim hasłem przebiegał Gminny Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, którego organizatorem i gospodarzem był Zespół Szkół Gminnych w Starym Goździe, pod patronatem Gminy Stara Błotnica. Festyn rozpoczęła uroczysta Msza Święta celebrowana przez kanonika Janusza Kurka i ojca Andrzeja Kustera. Na terenie szkoły wszystkich miłych gości, dorosłych i dzieci, powitała pani dyrektor Anna Ziomek oraz wójt Gminy Stara Błotnica Marcin Kozdrach, który obdarował społeczność szkolną pamiątkowym laptopem.

 

Więcej...

Ogłoszenie sprzedaż nieruchomości (2014-06-03)

Wójt Gminy Stara Błotnica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Błotnica. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w obrębie Gózd Stary, gm. Stara Błotnica, stanowiąca własność Gminy Stara Błotnica, uregulowana w księdze wieczystej Nr RA2G/00008795/6, obejmująca działki ewidencyjne nr nr 276 i 277, o łącznej powierzchni 0,2000 ha.
- cena wywoławcza - 147 600 zł
- wadium -14 760 zł

Więcej...

Rekrutacja do punktów przedszkolnych w Gminie Stara Błotnica

tl_files/tiny_templates/zDJECIA_05_2014/Przedszkole_logo.jpgInformujemy Mieszkańców Gminy, o rekrutacji do punków przedszkolnych w Starym Kadłubie, Kaszowie, Starym Goździe i starych Sieklukach. W dniach od 02.06.2014 r do 11.06.2014 r rodzice mogą składać deklarację o dalszym uczęszczaniu ich dzieci do punktów przedszkolnych lub wniosek o przyjęcie dziecka po raz pierwszy. Wzory dokumentów oraz regulamin rekrutacji dostępne są w szkołach oraz na stronie internetowej gminy Stara Błotnica.

Więcej...

GMINNY FESTYN RODZINY Z OKAZJI DNIA DZIECKA

tl_files/tiny_templates/zDJECIA_05_2014/Dzien_dziecka_2014.jpg

1 czerwca 2014 r. w Starym Goździe

Program imprezy:
12:00 Msza św. w kościele pw. Św. Józefa Robotnika w Starym Goździe
13:15 Powitanie
13:30 Występy Punktów Przedszkolnych
13:50 Występy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
14:30 Występ KGW z Kaszowa i Starej Błotnicy
15:00 Zabawne konkursy i turnieje

Więcej...

Ogłoszenie sprzedaż nieruchomości (2014-05-07)

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 7 maja 2014 r.


Wójt Gminy Stara Błotnica, działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Oz .U. z 2010 r. Nr 102, poz.651, ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stara Błotnica, w dniu 12 maja 2014 r. na okres 21 dni, zostanie wywieszony wykaz nieruchomości położonych w obrębie Jakubów gm. Stara Błotnica, przeznaczonych do sprzedaży.

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/pdf-logo.jpgWykaz do pobrania

Więcej...

"STOP! wypalaniu traw"

"Po zimie trawy palą się bardzo szybko, wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie zabudowania. Aby opanować pożar nieużytków, angażuje się wielu strażaków i sprzęt. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie zdążą oni na czas z pomocą tam, gdzie będą naprawdę potrzebni"  Akcje strażaków w 2012 roku kosztowały 1 mln zł. Straty spowodowane przez ogień oszacowano na 2,6 mln złotych. Łącznie w 2012 roku na Mazowszu odnotowano 12 188 pożarów traw - niemal dwa razy więcej niż w 2011 roku. Najczęściej strażacy interweniowali w marcu oraz kwietniu. W 2013 roku w całym województwie mazowieckim odnotowano jak dotąd blisko 500 pożarów traw, z czego najwięcej ponownie w powiecie piaseczyńskim, Warszawie i powiecie wołomińskim.

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/pdf-logo.jpgKomunikat Wojewody Mazowieckiego

 

wiecej informacji na sronach: www.mazowieckie.pl; www.swiadomizagrozenia.pl

 

Więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 15-04-2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 15 kwietnia w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/pdf-logo.jpgObwieszczenie do pobrania

Więcej...

V edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów (2014-04-16)

tl_files/tiny_templates/loga_informatora/krus.jpgOrganizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Konkurs przebiega we współorganizacji m.in. jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na roli oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą. Do udziału w Konkursie zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą. Konkurs przebiega w 2 etapach (Placówki Terenowej KRUS i wojewódzkim). Uczestnik ma za zadanie rozwiązać test wiedzy z zakresu zasad BHP podczas pracy w rolnictwie. Laureat I miejsca etapu PT KRUS reprezentować będzie swoją Placówkę Terenową w Konkursie na etapie wojewódzkim.

Więcej...

MJWPU ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_04_2014/mjwpu.jpgMazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1: „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”

Więcej...

Turniej halowej piłki nożnej o puchar Wójta i Rady Gminy w Starej Błotnicy 2014 r.

tl_files/tiny_templates/zdjecia do artykulu/Pilkarz do ogl o turnieju.JPGDo udziału w turnieju zapraszamy drużyny męskie i żeńskie z terenu gminy Stara Błotnica.
Ilość zawodników w drużynie – 4 do 6 osób.
W dniach 15-16 marca 2014 r. odbędą się mecze w kategoriach: 
- dziewczęta - szkoła podstawowa
- chłopcy - szkoła podstawowa
- dziewczęta - gimnazjum i starsze
- chłopcy - gimnazjum

Serdecznie zapraszamy!

Więcej...

SPZOZ w Starej Błotnicy zatrudni lekarza

tl_files/tiny_templates/Zdjecia_02_2014/laska_eskulapa_logo.jpg

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy zatrudni lekarza rodzinnego  i/lub pediatrę do pracy w pełnym wymiarze czasu. Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Wiecej informacji pod telefonami: 48 6197 085 lub 602 537 163 lub  na miejscu w Osrodku Zdrowia w Starej Błotnicy k. Radomia. Stara Błotnica nr 9; 26-806 Stara Błotnica 

Więcej...