Urząd Gminy w Starej Błotnicy – przyjmuje interesantów
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica

Telefon: 48 385 77 90, 48 385 77 91, 48 385 77 92
Faks: 48 385 77 90 wew. 41


e-mail: [email protected], [email protected]

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie E-PUAP: /5y8g1l1scq/skrytka


nr konta bankowego na które można dokonywać wpłat m. in. z tytułu podatków opłaty skarbowej, przetargów: 

24 9115 0002 0050 0500 0215 0002

nr konta bankowego na które można dokonywać wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi: 

48 9115 0002 0050 0500 0215 0055

 

 

 

SPIS TELEFONÓW URZĘDU GMINY STARA BŁOTNICA

Fax:………………………….48 385 77 90 wew. 41
Telefon……………………..48 385 77 90 do 92
Telefon……………………..48 385 78 93 do 95

Telefony wewnętrzne:

Sekretariat………………………….10

Dział. gospodarcza………………….15
Wójt…………………………………..11
Przewodniczący R.G………………..18
Skarbnik………………………………12
Finanse budżetowe…………………14
Ewidencja Ludności…………………33
Sekretarz……………………………..20
Podatki lokalne, BHP, Kasa………..21
Obsługa szkół, Oświata…………….22
RGK (woda i śmieci )………… …….30
Rolnictwo i Budownictwo….. …….31

GOPS (Kierownik)……………………36
GOPS ………………………………….34
GOPS (rodzinne)……………………..35
Obsługa rady. Kadry   ………..41
USC……………………………………..32