1 sierpnia 2023
Drodzy mieszkańcy,
Przypominamy, iż wnioski 📥 o zwrot podatku akcyzowego w II terminie przyjmowane będą od 1 do 31 sierpnia 2023 r. 📅 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Błotnicy.
✅Do wniosku dołączyć należy oryginalne Faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie:
🔹od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. -jako załącznik do wniosku o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.(limit na 2023 r. wynosi 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła;
🔹w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.
✅Pieniądze będą wypłacane w terminie 2 – 31 października 2023r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku 💰
✅Osoby które w 2022 r. posiadały bydło, świnie, owce, kozy i chcą uzyskać limit muszą dostarczyć do wniosku składanego pierwszy raz w danym roku zaświadczenie z ARiMR. Osoby które w 2022 r. posiadały konie i chcą uzyskać limit zamiast dokumentu z ARiMR muszą dołączyć oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie DJP koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r. ustalonej na podstawie ilości posiadanych koni w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 r. i podzielonej przez 12 w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
✅Wniosek dostępny jest w Urzędzie Gminy Stara Błotnica, na stronie Gminy Stara Błotnica jak również na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
Dokumenty do pobrania:

Kontakt

Adres: Stara Błotnica 46, 26 - 806 Stara Błotnica
Telefon: 48 385 77 90
Fax: 48 385 77 90 wew. 41
E-mail: [email protected]
NIP: 7981458221
REGON: 670224019

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30