Ogłoszenie o konkursie ofert

2 lutego 2024

WÓJT GMINY STARA BŁOTNICA ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2024 r.
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
 w dyscyplinie: tenis stołowy

W otwartym konkursie ofert, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Dokumenty do pobrania:

9.2024 ZARZĄDZENIE konkurs sport- tenis stołowy

2 Ogłoszenie – konkurs 2024 tenis stołowy

 

3 Ogłoszenie o naborze członków tenis stołowy

4 Formularz-zgloszeniowy-na-czlonka-komisji-konkursowej_2024

Kontakt

Adres: Stara Błotnica 46, 26 - 806 Stara Błotnica
Telefon: 48 385 77 90
Fax: 48 385 77 90 wew. 41
E-mail: [email protected]
NIP: 7981458221
REGON: 670224019

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30