Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

20 stycznia 2022

UWAGA! Obowiązek składania deklaracji o używanych i posiadanych urządzeniach grzewczych

Uwaga mieszkańcy!

Od 1 lipca 2021 roku nowy obowiązek  dla  właścicieli i  zarządców  budynku mieszkalnych  niemieszkalnych. 202120

CEEB – czym jest?

CEEB to Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ustanowiona ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020, poz. 2127, ze zm.). Prowadzi ją Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). Zbieranie i ewidencjonowanie informacji dotyczących źródeł ogrzewania budynków ma pomóc w wymianie pieców i walce ze smogiem. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Kto powinien złożyć deklarację?

Informację o używanych i posiadanych urządzeniach grzewczych powinien przekazać każdy właściciel budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego. W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek ten powinien wypełnić zarządca zbiorczo dla części lub całego budynku

CEEB – od kiedy?

CEEB rusza od 1 lipca 2021 roku. Od tej daty trzeba już złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła
i spalania paliw.

Do kiedy mamy czas złożenia deklaracji?

Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji w wersji elektronicznej lub papierowej w ciągu 12 miesięcy od uruchomienia bazy, czyli od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku w przypadku istniejących urządzeń grzewczych.

W przypadku nowopowstałych urządzeń grzewczych termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia źródła ciepła.

CEEB deklaracja – jak złożyć ?

Deklarację do CEEB można złożyć online poprzez portal ZONE: www.zone.gunb.gov.pl . Należy kliknąć w przycisk „złóż deklarację”, system krok po kroku przeprowadzi przez cały proces składania formularza. Deklarację źródeł ciepła i paliw stałych mogą jednak złożyć przez Internet jedynie osoby, które posiadają profil zaufany albo e-dowód. System wymaga bowiem uwierzytelnienia za pomocą tych narzędzi.

Czy deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków będzie można złożyć także tradycyjnie, w wersji papierowej?

Osoby, które nie mają możliwości wysłania deklaracji drogą on-line, mogą złożyć deklarację w wersji papierowej. Deklarację można pobrać z portalu https://zone.gunb.gov.pl/, ze strony internetowej Urzędu Gminy Stara Błotnica albo zgłosić się do Urzędu Gminy Stara Błotnica do pokoju nr 13. Wypełnioną deklarację składamy osobiście w urzędzie albo wysyłamy pocztą na adres Urząd Gminy Stara Błotnica, Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica.

CEEB deklaracja wzór

Jak wygląda deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków? Jakie informacje trzeba podać?

Wprowadzono dwa typy  wzorów deklaracji źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera informacje takie jak:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy;
  • adres e-mail (opcjonalnie).

Pamiętajmy! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Pobierz wzór deklaracji w PDF, udostępniony poniżej.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:

 

Kontakt

Adres: Stara Błotnica 46, 26 - 806 Stara Błotnica
Telefon: 48 385 77 90
Fax: 48 385 77 90 wew. 41
E-mail: [email protected]
NIP: 7981458221
REGON: 670224019

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30