Informacja dla mieszkanców w sprawie złożenia nowej deklaracji odpadowej (2020-01-03)

7 stycznia 2020

Stara Błotnica, dnia 03.01.2020 r.

INFORMACJA DLA MIESZKANCÓW GMINY STARA BŁOTNICA W SPRAWIE ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI ODPADOWEJ

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawyo utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 poz.506 z poźń.zm.). Urząd Gminy informuje, że Rada Gminy Stara Błotnica podjęła uchwałę zwalniającą w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Kwota zwolnienia wynosi 0,50 zł w stosunku do stawki opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny wynoszącej 10,50 zł od osoby miesięcznie. Mieszkańcy, którzy zadeklarują w nowej deklaracji posiadanie kompostownika i nie będą oddawać bioodpadów zapłacą 10 zł za osobę miesięcznie. Aby Urząd mógł uwzględnić zwolnienie od 01.01.2020 roku należy złożyć deklarację do dnia 10.02.2020 roku. Deklaracje złożone po tym terminie spowodują, że zwolnienie będzie naliczane od bieżącego miesiąca.

Nowy wzór deklaracji jest dostępny u sołtysów wsi, w siedzibie Urzędu pokój nr 14 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stara Błotnica, pok. Nr 14 lub pod numerem Tel.(48) 385 77 90 wew.30

Do pobrania:

Kontakt

Adres: Stara Błotnica 46, 26 - 806 Stara Błotnica
Telefon: 48 385 77 90
Fax: 48 385 77 90 wew. 41
E-mail: [email protected]
NIP: 7981458221
REGON: 670224019

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30