Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Błotnicy: (48) 619-69-45
Publiczna Szkoła Pods. im. Marii Konopnickiej w Starym Goździe: (48) 619-80-07
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaszowie: ( 48) 619-70-27
Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Sieklukach: (48) 619-80-04
Kierownik RGK: 667-937-939
Biuro ZGK: (48) 385-77-90 wew. 30
Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej – 693-860-427, 693-860-428
Wodociągi – Stara Błotnica – (48) 619-72-81
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy – (48) 619-70-85