Niniejszy projekt to efekt pracy 50 uczniów z Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy. Każdy uczeń odpowiedzialny był za wyszukanie i opracowanie informacji na temat wybranej przydrożnej kapliczki bądź krzyża znajdujących się w na terenie gminy Stara Błotnica. Następnie uczniowie w 5 lub 6 osobowych zespołach przygotowali prezentację i tłumaczenie na język angielski.