KRUS organizuje X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

27 stycznia 2020

tl_files/tiny_templates/aaaa_2020_01/plakat - platyczny.jpg

Zapraszamy dzieci do udziału w 10. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w 2020 roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie nawsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” skierowany douczniów szkół podstawowych zterenów wiejskich. Patronat honorowy nadkonkursem sprawuje Minister Rolnictwa iRozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Zadaniem konkursowym dziecka jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom ichorobom zawodowym rolników, związanym zobecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich. Liczy się pomysł i wykonanie pracy plastycznej oddającej hasło konkursowe „Bezpiecznie nawsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

W Województwie Mazowieckim Konkurs przebiega w dwóch etapach: powiatowym i wojewódzkim. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego wezmą udział w eliminacjach ogólnopolskich. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe.

Na każdym etapie konkursu zgłoszone prace oceniane będą wpodziale nadwie kategorie wiekowe (kl. 0-III iIV-VIII), według kryteriów: zgodność ztematyką konkursu ijej trafne przedstawienie, oryginalność, pomysłowość wzobrazowaniu przesłania konkursu orazwalory estetyczne pracy.

W szkołach zainteresowanych przeprowadzeniem Konkursu istnieje możliwość spotkań z przedstawicielem KRUS który zwróci uwagę dzieci na niebezpieczne czynności i sytuacje, związane z obecnością w gospodarstwie zwierząt gospodarskich wykorzystując narzędzia multimedialne: kurs e-learningowy „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” oraz film edukacyjny „Gra o zdrowie i bezpieczeństwo”.

Szkoły, którychuczniowie chcą wziąć udział wkonkursie, powinny skontaktować się znajbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają niezbędne informacje natemat organizacji eliminacji. Termin nadsyłania prac konkursowych do PT KRUS za pośrednictwem szkół upływa z dniem 28 lutego 2020 r.

Placówka Terenowa KRUS w Białobrzegach

ul. Szkolna 5, 26-800 Białobrzegi (tel. 48 6132665, 48 6135616, e-mail: [email protected] lub [email protected]).

· w załączeniu Regulamin Konkursu wraz z załącznikami

Załącznik 2 Formularz zgłoszeniowy ucznia

Kontakt

Adres: Stara Błotnica 46, 26 - 806 Stara Błotnica
Telefon: 48 385 77 90
Fax: 48 385 77 90 wew. 41
E-mail: [email protected]
NIP: 7981458221
REGON: 670224019

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30