Nabór wniosków na wymianę pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych

28 października 2022
Szanowni Mieszkańcy 🤚
🔸 Informujemy, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest.
🔸 Wnioski można składać od dnia 17 października 2022 r. do dnia 15 listopada 2022 r. za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie ARiMR.
🔸 O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne ubezpieczone w KRUS oraz rolnicy pobierający płatności bezpośrednie będący osobami pełnoletnimi, właścicielami, lub współwłaścicielami budynku na którym będzie wymiana pokrycia dachowego, oraz posiadającymi numer identyfikacyjny gospodarstwa.
🔸 Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:
1️⃣. które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku,
2️⃣. których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.,
3️⃣. które obejmują wymianę pokrycia dachu na całym budynku,
4️⃣. które są zgodne z regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem,
5️⃣. jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia.
🔸 Dotacja będzie przysługiwała na wymianę pokrycia dachowego z azbestu na budynkach służących do produkcji rolniczej. Warunkiem jest wymiana dachu na całym budynku.
🔸 Dopłaty do wymiany dachu wyniosą 40 złotych za mkw. pokrycia dachowego, ale nie więcej niż do 500 mkw. dachu. Oznacza to, że maksymalnie rolnik otrzyma do 20 tys. zł dotacji na wymianę dachu. 🔸 Co więcej, będzie można wnioskować o wypłatę zaliczki w wysokości do 50 proc. wartości wsparcia.
🔸Żeby otrzymać taką dotacje, gospodarz dodatkowo musi złożyć wniosek w Gminie Stara Błotnica o utylizację azbestu oraz dokonać zgłoszenia w Powiecie Białobrzeskim w Wydziale Budownictwa zamiaru zmiany pokrycia dachowego. Do wniosku w Wydziale Budownictwa należy dołączyć kserokopię mapy zasadniczej z zaznaczonym budynkiem, którego dotyczy wymiana.

Kontakt

Adres: Stara Błotnica 46, 26 - 806 Stara Błotnica
Telefon: 48 385 77 90
Fax: 48 385 77 90 wew. 41
E-mail: [email protected]
NIP: 7981458221
REGON: 670224019

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30