Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 roku ♻️

10 stycznia 2023
Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od 1 stycznia 2023 roku ♻️
✅ Z dniem 1 stycznia 2023 r. zmieniła się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
➡️ 12,00 zł – miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, która wyposażona jest w przydomowy kompostownik;
➡️ 14,00 zł – miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, na której bioodpady nie są kompostowane.
✅ Obecna sytuacja gospodarczo-ekonomiczna w kraju nie pozostaje bez wpływu na gospodarkę odpadami. Głównym czynnikiem wpływającym na tą decyzję jest wzrost cen energii i usług, który bezpośrednio przekłada się na wysokie koszty transportu i zagospodarowania naszych odpadów.
✅ Warto pamiętać o prawidłowej segregacji odpadów, a to z uwagi na trzykrotne podwyższenie opłaty w przypadku naruszenia zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
✅ Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w dotychczasowej deklaracji. W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieruchomości nie muszą składać nowych deklaracji.
✅ W 2023 roku odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Stara Błotnica będzie odbierać ta sama firma, która wykonywała te usługi w roku ubiegłym. Będzie to firma Usługi Ekologiczne EKO-JAS Garno ul. Kasztanowa 21, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
✅ Poniżej przedstawiamy nowy harmonogram odbioru śmieci. W formie papierowej jest dostarczany do mieszkańców indywidualnie przez pracowników firmy. Harmonogramy dostępne są również w Urzędzie Gminy.

Kontakt

Adres: Stara Błotnica 46, 26 - 806 Stara Błotnica
Telefon: 48 385 77 90
Fax: 48 385 77 90 wew. 41
E-mail: [email protected]
NIP: 7981458221
REGON: 670224019

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30