Ogłoszenie o konkursie ofert

22 stycznia 2021

WÓJT GMINY STARA BŁOTNICA ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2021 r.
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
w dyscyplinie: piłka nożna

W otwartym konkursie ofert, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Dokumenty do pobrania:

ZARZĄDZENIE 5.2021 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie_o_naborze_członków

Formularz-zgloszeniowy-na-czlonka-komisji-konkursowej_2021

OŚWIADCZENIE członka komisji konkursowej

Kontakt

Adres: Stara Błotnica 46, 26 - 806 Stara Błotnica
Telefon: 48 385 77 90
Fax: 48 385 77 90 wew. 41
E-mail: [email protected]
NIP: 7981458221
REGON: 670224019

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30