Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

6 października 2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

26-806 Stara Błotnica 9

WAŻNE TELEFONY !!!

48 619 70 85 – REJESTRACJA

883 778 007 – STOMATOLOG

797 041 548 – FIZJOTERAPIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

26-806 Stara Błotnica 9

NIP 7981325661

REGON 670938115

Pracujemy w dni powszednie 8-18

Świadczone usługi:

Pacjentom, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza POZ, przysługują m.in.:

· badania i porady lekarskie,

· bezpłatne badania diagnostyczne- decyzję o skierowaniu pacjenta na badania podejmuje lekarz. Lekarz POZ zobowiązany jest zlecać badania diagnostyczne, które znajdują się w jego kompetencjach, o ile są mu one niezbędne do postawienia diagnozy i leczenia pacjenta. Zlecone badania diagnostyczne pacjenci mogą wykonać bezpłatnie, na podstawie skierowania, jedynie w pracowni lub laboratorium wskazanym przez lekarza POZ. Lekarz POZ może wystawić skierowanie na kolonoskopię i gastroskopię. Pacjenci, którzy uzyskają skierowanie na te badania, mogą wybraćdowolna placówkę medycznąwykonującą ww. badania.

· transport sanitarny- w razie konieczności przewiezienia pacjenta ( z dysfunkcją narządu ruchu) do szpitala, poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne,

· skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowew placówkach działających w oparciu o umowę z NFZ. Skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne traci ważność, gdy nie zostanie zarejestrowane w placówce realizującej świadczenia rehabilitacyjne w ciągu30 dni od daty wystawienia. Lekarz, wystawiając skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, zobowiązany jest dołączyć do niego wyniki następujących badań: badanie ogólne moczu, morfologia krwi, OB, RTG klatki piersiowej oraz EKG (po 60. roku życia oraz w przypadku występowania choroby układu krążenia). Badania te pacjenci wykonują bezpłatnie, na podstawie skierowania, w pracowni lub laboratorium wskazanym przez lekarza kierującego

· zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta.W gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi oraz procedury pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską. W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta, zabiegi mogą być wykonywane także w domu pacjenta. Jeśli jakieś zlecenie ma wykonać pielęgniarka, lekarz wydaje skierowanie do tej pielęgniarki, do której pacjent jest zadeklarowany. Obowiązuje wzór skierowania określony w załączniku nr 5 do zarządzenia 177/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2019 r. (z późń.zm.)

· skierowania do opieki długoterminowej,

· zlecenia na zakupniektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

· recepty na leki.

Lekarz POZ może wystawić receptę również na leki zalecone przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. specjalistę),o ile posiada pisemną informację od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii.

· orzeczenia i zaświadczenia lekarskiewydawane na życzenie ubezpieczonego (jeżeli są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego).


Zakres opieki sprawowanej przez pielęgniarkę i położną

Pielęgniarka POZ sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej pacjentami.

Realizuje (zgodnie z obowiązującym zakresem zadań) zlecenia na zabiegi i procedury medyczne wydane przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego. Położna POZ sprawuje pielęgnacyjną opiekę położniczo – ginekologiczno – neonatologiczną nad kobietami i dziećmi (chłopcami) do 2. miesiąca życia.

Opieka pielęgniarska i położnicza nad ubezpieczonymi realizowana jest w ambulatorium oraz w miejscu zamieszkania pacjenta. Opieka ta odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8 -18 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia

Wybrane świadczenia należne pacjentom w ramach świadczeń gwarantowanych

  • „białe plomby” przysługują w zębach przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3)
  • leczenie kanałowe
  • proteza częściowa z zastosowaniem elementów doginanych od 5 brakujących zębów lub w przypadku bezzębia – proteza całkowita szczęki lub żuchwy
  • znieczulenie (jest refundowane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi)
  • zdjęcia rentgenowskie
  • wewnątrzustne usunięcie kamienia nazębnego
  • usunięcie zęba jedno i wielokorzeniowego

USŁUGI Z ZAKRESU FIZJOTERAPII, REHABILITACJII RUCHOWEJ, MASAŻ LECZNICZY

PERSONEL:

po Kierownik Dawido Mikołaj lekarz rodzinny

Opiał Magdalena lekarz pediatra

Koszykowska Jolanta lekarz rodzinny

Mendra Adam lekarz rodzinny

Klimek Anna pielęgniarka

Berlińska Anna pielęgniarka

Janas Monika pielęgniarka

Pękała Agnieszka położna

Aderek Marta rejestratorka

Prasek Wandarejestratorka

Jelonek Marzena stomatolog

Derlak Annastomatolog

Barwicka Matylda higienistka

Kucharczyk Paulina asystentka

FIZJOTERAPEUCI:

Kowalik Beata

Nowakowska Marta

Stolarska Marta

Boruch Dominika

Gruszka Magdalena

WAŻNE TELEFONY !!!

619 70 85 REJESTRACJA

883 778 007 STOMATOLOG

797 041 548 FIZJOTERAPIA

Kontakt

Adres: Stara Błotnica 46, 26 - 806 Stara Błotnica
Telefon: 48 385 77 90
Fax: 48 385 77 90 wew. 41
E-mail: [email protected]
NIP: 7981458221
REGON: 670224019

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30