ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

30 lipca 2021

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2021 ROKU
Producent rolny, który chce uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej składa wniosek o zwrot podatku do wójta, burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.
Termin składania wniosków w II terminie 2021 roku 📆
– od 2 do 31 sierpnia 2021 r.
Wnioski będą przyjmowane na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy, w godz. 7.30-15.30 📥
Do wniosku należy dołączyć:
➡️ faktury wystawione na posiadacza lub współposiadacza gruntów rolnych potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku tj: od 1 lutego 2021 roku do 31 lipca 2021 roku
➡️ dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada – wydany przez kierownika biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
➡️ inne oświadczenia jeśli są wymagane
Limit zwrotu oblicza się w następujący sposób:
(100 x 1 zł x liczba ha) ➕ (30 x średnia roczna liczba dużych jednostek bydła) = limit zwrotu
✅ Osoby które chcą uzyskać limit na bydło (w przypadku osób które nie składały wniosku w I terminie) muszą dostarczyć zaświadczenie z ARiMR. Więcej informacji:
✅ Terminy wypłat zwrotu podatku akcyzowego w 2021 roku:
➡ do końca października 2021 roku
✅ Wnioski dostępne są poniżej oraz w Urzędzie Gminy Stara Błotnica

Kontakt

Adres: Stara Błotnica 46, 26 - 806 Stara Błotnica
Telefon: 48 385 77 90
Fax: 48 385 77 90 wew. 41
E-mail: [email protected]
NIP: 7981458221
REGON: 670224019

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30