Zwrot podatku akcyzowego

22 stycznia 2021

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO
DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2021 ROKU

 

Producent rolny, który chce uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej składa wniosek o zwrot podatku do wójta, burmistrza właściwego ze względu na miejsce
położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

 

Termin składania wniosków w I terminie 2021 roku:

– od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 roku wraz z fakturami/ kopiami faktur za okres od 1 sierpnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku.

Wnioski będą przyjmowane na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy, w godz. 7.30-15.30.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury wystawione na posiadacza lub współposiadacza gruntów rolnych potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku tj: od 1 sierpnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku
  • dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada –  wydany przez kierownika biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  • inne oświadczenia jeśli są wymagane

 

 

Limit zwrotu oblicza się w następujący sposób:

(100 x 1 zł x liczba ha) + (30 x średnia roczna liczba dużych jednostek bydła) = limit zwrotu

Osoby które chcą uzyskać limit na bydło muszą dostarczyć zaświadczenie z ARiMR. Więcej informacji: 

https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/wniosek-o-wydanie-informacji.html

 

Terminy wypłat zwrotu podatku akcyzowego w 2021 roku:

  • I rata – 1 – 30 kwietnia 2021 roku

 

Druki do pobrania:

Wniosek o zwrot podaktu akcyzowego – luty 2021

Oświadczenie

Formularz informacji ppr inna niż de minimis

Zestawienie faktur

Kontakt

Adres: Stara Błotnica 46, 26 - 806 Stara Błotnica
Telefon: 48 385 77 90
Fax: 48 385 77 90 wew. 41
E-mail: [email protected]
NIP: 7981458221
REGON: 670224019

Godziny pracy

Pon
7:30 - 15:30
Wt
7:30 - 15:30
Śr
7:30 - 15:30
Czw
7:30 - 15:30
Pt
7:30 - 15:30